BACHOVKY – ASPEN

Loading

Aspen – topoľ osika je spojený s duševným potenciálom neplodnosti, zdolania a vzkriesenia. V negatívnom stav je človek zachytený nevedomky v predstavách strachu.

Hovorí sa, že ľudia, ktorí osiku potrebujú majú „o jednu vrstvu pokožky menej“. Hranice ich reálneho fyzického vedomia sú oproti ostatným úrovniam, obzvlášť proti úrovni emocionálnej alebo astrálnej veľmi slabé. V týchto úrovniach sú okrem osobných zážitkov usídlené aj kolektívne predstavy, ako rozprávkové a symbolické predstavy, archetypy, povery, naše predstavy o nebi a pekle a mnoho iného. Túto úroveň musíme prejsť každú noc vo sne, aby sme sa dostali do transpersonálnej úrovne nášho bytia, pretože tam vojdeme do kontaktu s našim vyšším Ja, od ktorého k nám v spánku prúdia hojivé sily obnovujúce našu regeneráciu.

Ľudia, ktorí osiku potrebujú, sú bez toho, aby o tom vedeli, silnejšie ako ostatní ľudia dňom i nocou zaplavovaní myšlienkami a obraznými predstavami z tejto astrálnej a emocionálnej úrovne. Dostávajú nevedomky impulzy, ktoré nedokáže ich bdelé vedomie zaradiť, pretože mu prameň impulzov nie je známy. To spôsobuje strach. Cudzí, nezvyklý druh strachu, ktorý prebieha po chrbte, pri ktorom naskakuje husia koža a ježia sa vlasy na šiji. Mám hrozný strach, ale neviem, čo by to mohlo byť. To je typický výrok.V extrémnom prípade trpí človek pekelnými mukami a celé telo trpí s ním: triaška, vyrazí pot, chvenie žalúdka. Ale strach zostáva, človek je proti nemu bezmocný, nemôže nič urobiť. To je frustrujúce a strach to zvyšuje.

Predstavme si, že pacienti v takomto momente uviaznu v astrálnej úrovni obsadenej strachom a nemôžu sa spojiť so svojim vyšším Ja, ktoré by im poslalo pomocné sily. Toto uviaznutie sa často prejavuje ako námesačnosť s rozprávaním alebo ako zlý sen. Človek sa prebudí trasúc sa v panickej hrôze a bojí sa znovu zaspať.

Deti, ktoré sú voči tejto úrovni otvorenejšie ako dospelí, často vyžadujú v tomto stave, aby dvere spálne ostali na noc otvorené, alebo aby ostalo rozsvietené svetlo. Nevedomky sa boja, že by sa inak ich predstavy o bubákoch a strašidlách mohly zmeniť na postavy, ktoré môžu ublížiť.

Mnoho pacientov má potme panický strach, ktorý si nevedia vysvetliť. Aj ľudia, ktorí sa nechávajú fascinovať poverčivým, strach vzbudzujúcim spôsobom okultnými a magickými predstavami, často potrebujú osiku, pretože vzniká nebezpečenstvo, že by sa mohli stať obeťami svojich magických obrazných predstáv.

Vonkajšia forma osiky je perfektný symbol pre extrémnu senzitivitu tohto typu. Stačí závan vetra a v listnatom lese to šumí a praská. Človek sa trasie ako osika. Ľudia tohto osikového ladenia reagujú na atmosféru svojho viditeľného aj neviditeľného okolia seizmograficky. Majú nevedomú anténu pre nadchádzajúce konflikty a psychické poruchy v druhých ľuďoch. Môže sa stať, že sa vo veselej spoločnosti zrazu z minúty na minútu začnú cítiť tak zle, že musia odísť. Ľudia tohto charakteru registrujú skrátka všetko a spotrebujú pritom mnoho sily: kofliktami preplnená klíma v zamestnaní, ranná hektika a vyčerpanosť v preplnenom autobuse, vo vzduchu visiaci strach z inflácie a z vojny. Inak pravdaže ako v stave, v ktorom sa strachy jasne definujú a dá sa o nich s ľuďmi diskutovať, zostávajú strachy u typu topoľa osiky neisté a neurčité. Človek im nevie dať meno, a preto o nich ťažko s ostatnými hovoriť.

Kto topoľ osiku užíva, zažije, ako sa strachy budú zmenšovať a ako porastie a zosilnie vnútorná dôvera, že v úrovni strachu je ešte niečo iné, väčšie, zmysluplnejšie, v čom sa nakoniec človek cíti dobre a v bezpečí. Človek si uvedomí, že veľký Boží zákon, Božia sila lásky je vo všetkom a nad všetkým a že robí všetok strach zbytočným. Táto dôvera umožní vedome využiť pozitívnu stránku topoľa osikového. Je to schopnosť naladiť sa na jemnejšie, nehmotné úrovne vedomia, bez bázne ich odhaliť, pokusne preskúmať a toto vedomie použiť v prospech svojich blížnych. Tieto kvality majú napríklad dobrí vychovávatelia, psychoterapeuti a diagnostici duševna.

Niektorí praktici doporučovali osiku zvlášť pri ošetrovaní alkoholikov, ktorí sa stali obeťou fixných predstáv, pre ženy, ktoré boli znásilnené a pre deti, ktoré boli týrané. Udalosti tohto druhu môžu byť totiž nevedomky naprogramovaním pritiahnuté z astrálnej úrovne.

Ľudia, ktorí sú príliš otvorení skupinovým meditačným technikám, tiež často potrebujú topoľ a tiež tí, ktorí majú za sebou „drogový horor“.

KĽÚČOVÉ SYMPTÓMY
Nevysvetliteľná, neurčitá ustrašenosť, predtucha, tajná obava z nejakého hrozného nešťastia.

SYMPTÓMY V BLOKOVANOM STAVE
– bezdôvodné pocity strachu a nebezpečenstva
– náhle prichádzajúce stavy strachu, keď je človek sám alebo medzi ľuďmi
– človek sa cíti stiesnene ako začarovaný
– fantázia letí ako splašená
– naplnený strachom, fascinovaný okultnými fenoménmi, poverčivý
– strach z prenasledovania, z potrestania, strach z neviditeľnej moci alebo sily
– zlé sny, človek sa prebúdza s panickým pocitom strachu a bojí sa zaspať
– strach z myšlienok a snov s náboženskými témami, o temnote a smrti
– strach zo strachu, ale človek sa neodváži o tom s nikým hovoriť
– kolektívne strachy ako strach z telesného násilia, prepadnutia, znásilnenia, týrania, strach z hadov, duchov a podobne
– u detí – nechce ostať samé alebo nechce spať v tme zo strachu pred bubákom alebo podobným zjavením
– človek nemôže zniesť atmosféru na istých miestach

POTENCIÁL V TRANSFORMOVANOM STAVE
– schopnosť preniesť sa do subtílnejších úrovní vedomia, a tým pochopenie pre náboženské a ezoterické myšlienkové pochody
– chápanie vyšších duchovných svetov. Človek sa cíti byť týmito svetmi priťahovaný a bez obáv sa pripravuje prebádať ich bez ohľadu na eventuálne potiaže.

DOPORUČENÉ POMOCNÉ PRAKTIKY
– uzemňujúce činnosti – hrnčiarstvo, záhradníčenie, pečenie chleba
– predovšetkým sa vyhnúť tomu, čo aktivuje emocionálnu obrazotvornosť, napr. alkohol, silné slnečné žiarenie, brutálne vojnové správy, horo\rové filmy (metalová hudba, televízne noviny, konšpiračné weby, pozn. Stanka)
– podnety k pozitívnemu programovaniu:
„Mám srdce plné dôvery a sily“
„Som v Božích rukách“
„Nechám sa viesť k tomu, čo je pre mňa najlepšie“
pre deti „Mám strážneho anjela“

Zdroj: Scheffer M.: Bachova květová terapie. Teorie a praxe. Pragma 1994
Preklad a úprava: Stanka Miková