BACHOVKY – BIELY GAŠTAN

Loading

Pagaštan konský biely – WHITE CHESTNUT – je spojený s kvalitami duchovného pokoja a schopnosti rozlišovať. V negatívnom stave je človek obeťou chybne chápaných, nevhodných myšlienkových konceptov.

Kto by ten stav nepoznal? Človek má nepríjemnosti v práci. Po dvojhodinovej zapálenej debate sa zdá, že je všetko opäť v poriadku a k všeobecnej spokojnosti. Večer si ľahne do vane, aby sa uvoľnil, ale debata z práce pokračuje – napadne ho, čo všetko ešte mal povedať. Neustále sa vysvetľuje pred imaginárnou firemnou radou. Stále počuje odmietavú poznámku kolegu, o ktorom si myslel len dobré. To snáď nie je pravda, že ma mohol takto sklamať. Nemal by som sa od neho odtrhnúť? Ale čo potom s tou veľkou zakázkou? Teraz je lepšie na to nemyslieť, ráno si to ešte nechám prejsť hlavou, teraz radšej idem spať. Ale o spánku nemôže byť ani reč. V posteli sa kolotoč myšlienok točí ďalej, s tými istými argumentami a protiargumentami. Keby tak človek mohol ten mučivý kolotoč zastaviť, skrátka utíšiť, áno keby….

Ľudia, ktorí majú silné rysy gaštanu, neprežívajú tento stav iba niekedy, ale často. Mnohí si na svoje vnútorné dialógy tak zvykli, že ich považujú za normálne.

V negatívnom stave je človek obeťou svojej hlavy, ktorá ovládla všetky ostatné roviny osobnosti. Ľudia, ktorí biely gaštan potrebovali, zažili pri meditácii svoju hlavu ako úplne od seba oddelenú energetickú jednotku.

„Myšlienkovo sa pohybujem ako veverička v šlapacom kolečku a pritom nedôjdem ani o kúsok ďalej“, hovorí jeden vysokoškolák v negatívnom stave. „Moje myšlienky sú ako duchovní ucholaci, ktorí proste nechcú z hlavy zmiznúť. Úplne ma opanovali.“ „Moja hlava je tak preplná hovorom, že v práci pomaly nedám dohromady jednu poriadnu myšlienku.“ To sú typické výpovede ľudí v negatívnom stave.

Mnohí trpia chronickou bolesťou čela, zvlášť v partii za očami. Mnohí majú problémy so zaspávaním, alebo sú ráno o 4ej vytrhnutí zo spánku myšlienkami, ktoré sa nedajú striasť a vracajú sa ako nepohodlní podomoví predajci zadnými dverami. Silné mentálne napätie sa často ukazuje aj v tvári. Ľudia v tomto stave, podobne ako ľudia v stave typu železníka, často nevedomky melú spodnou čeľusťou. Ľudoví liečitelia v 19. storočí doporučovali proti bolestiam hlavy pochádzajúcim skôr z nervov ako od krvných návalov do mozgu nosiť pri sebe tri dni tri surové gaštany. S úspechom.

Ako Chancellor výstižne popisuje: „V protiklade k stavu typu clematis, v ktorom sa dobrovoľne uniká z reality do sveta svojich myšlienok, by človek dal všetko za to, aby zo sveta svojich myšlienok mohol uniknúť do reality s jasnou hlavou.“

O vzniku tohto stavu existujú rôzne hypotézy. Bach hovoril, že sa objavuje, keď záujem osobnosti o momentálnu situáciu nie je tak silný, aby dokonale zamestnal ducha. Zdá sa, že v takých momentoch sa do vedomia tlačia iné, dôležitejšie myšlienkové cykly v nádeji, že budú konečne uspokojivo usporiadané.

V každom prípade sa zdá, že selekčný proces v tomto negatívnom stave neprebieha v duchovno-duševnej rovine optimálne. Osobnosť nevyvinula v mentálnej rovine natoľko dostatočný raster rozhodnutí, aby vedela, ktoré myšlienkové impulzy prevezme a ktoré odmietne. Berie až chamtivo všetko, čo príde a je konfrontovaná suťou myšlienkových impulzov, ktoré nevie zaradiť.

Myšlienkové impulzy poletujú okolo ako malé ceduľky s heslami a poznámkami na neupratanom písacom stole a zakrývajú pohľad na naozaj dôležité veci. Človek pri písacom stole je tak mentálne predráždený, že si na stole ani nevie urobiť poriadok, oddeliť dôležité od menej dôležitého a súrne od toho, čo môže počkať.

Odvrátenie osobnosti od vedenia svojim vyšším Ja sa ukazuje pri negatívnom stave v jej egocentrickej mentálnej chamtivosti. Pretože jej chýba vnútorné vedenie a vnútorné zameranie na nadradený životný princíp, pohráva sa na mentálnej úrovni s príliš veľkým množstvom myšlienkovej energie. Mnohé chápe nesprávne, dostane sa na mylnú cestu a stáva sa obeťou impulzov, ktoré do jej duševného programu vôbec nepatria. Akonáhle sa opäť poddá vedeniu svojho vyššieho Ja a svojej duše, sú automaticky všetky myšlienkové impulzy selektované pre jej najvyššie dobro. Môže opustiť všetky rušivé vonkajšie koncepty, ktoré jej bránili pri pohľade do vlastného duševného programu.

V pozitívnom stave vie osobnosť každý cudzí myšlienkový impulz nechať okolo seba preletieť ako rýchlik na voľnej trati bez pokušenia doňho nastúpiť. Jej duchovný stav sa vyznačuje pokojom a mierom. Z čistého jazera vedomia sa vynárajú žiadúce odpovede a riešenia problému. Ľudia v pozitívnom stave vedia svoju silnú mentálnu úroveň využiť konštruktívne.

Pocity zaťaženia mysle u typov Hrab, Sclerantus a biely Gaštan:
Hrab: hlava je ťažká, človek je mentálne preťažený, v popredí stojí pocit lenivosti
Sklerant: človek myšlienkovo preskakuje sem a tam medzi dvoma možnosťami ako lúčna kobylka, v popredí stojí pocit nerozhodnosti
Biely gaštan: mysliaci aparát je predráždený, myšlienky krúžia nezadržiteľne, človek má pocit, že je im vydaný napospas

KĽÚČOVÉ SYMPTÓMY
Určité myšlienky krúžia nezadržiteľne hlavou, človek sa ich nezbaví, vnútorná samomluva a dialógy.

SYMPTÓMY V BLOKOVANOM STAVE
– nežiadúce myšlienky alebo obrazy sa nezadržiteľne derú do vedomia a človek ich nemôže zastaviť
– jedna starosť alebo udalosť nenechá človeka na pokoji, hryzie myseľ
– človek neustále myslí na to „čo ešte mohol povedať“ alebo „čo mal povedať“
– ako poškriabaná gramofónová platňa
– človek prešlapuje myšlienkovo na mieste, pripadá si ako veverička v šlapacom kolese
– nezadržiteľné vnútorné tliachanie, ozvena v hlave
– človek vnútorne spracováva znovu a znovu tie isté problémy, bez toho, aby dospel k nejakému riešeniu
– vnútorná nadmerná aktivita mysliaceho aparátu, preto počas všedného dňa nekoncentrovanosť, človek napríklad nepočuje, keď ho niekto osloví
– kvôli mučivému návalu myšlienok nemôže spať, zvlášť v ranných hodinách
– z mentálneho napätia podľa okolností škrípanie zubov, pohyb spodnej čeľuste, pocit napätia okolo očí a čela


POTENCIÁL V TRANSFORMOVANOM STAVE
– vyrovnaný duchovný stav
– v hlave panuje pokoj a mier
– z vnútorného kľudu sa vynorí riešenie akéhokoľvek problému
– človek môže so svojou myšlienkovou silou konštruktívne pracovať


DOPORUČENÉ POMOCNÉ PRAKTIKY
– duchovne sa zaoberať témou „sila myšlienok“
– nežiadúce myšlienky zapudiť vizualizáciou – napríklad rozpustiť vo vode, spáliť v ohni, pokyť snehom, odtransportovať vlakom a podobne
– dychové cvičenia, jógové cvičenia, ktoré harmonizujú energetický systém
– podnety k pozitívnemu programovaniu:
„Rozprestiera sa vo mne pokoj“
„Všetko sa vyvíja dôsledne“
„Hľadané riešenie sa vo mne vynorí samé“
„Dávam voľnosť všetkým cudzím a časovo neprimeraným myšlienkovým konceptom“