BACHOVKY – BLEDAVKA

Loading

Bledavka okolíkatá – STAR OF BETLEHEM – je spojená s duševným potenciálom vzkriesenia a reorientácie. V negatívnom stave človek zotrváva v duchovnom a duševnom polospánku, v istom druhu vnútornej narkózy.

Bledavka pomáha pri všetkých následkoch duševných a duchovných „šokov“ a je jedno, či táto trauma vznikla pri narodení alebo iba včera pricviknutím si prsta do dverí.

Bledavka je najdôležitejšia kvetinka záchrannej kombinácie Resque Remedy, lebo je syntézou účinku ostatných štyroch esencií. Neutralizuje šokujúce udalosti, a tak uvádza samoliečivý mechanizmus tela zase rýchlo do chodu.

Šokom rozumieme každý priamy účinok energie, ktorý náš systém nezvládne, a na ktorý odpovie deformáciou, nezávisle na tom, či ho osobnosť vedome registruje alebo nie. V energetickom systéme šok ostáva v každom prípade a pôsobí isté ochrnutie v oblasti, ktorú môže ovplyvniť.

Skoro každý človek prežije v živote duševnú traumu, ktorú nevie zdolať. Niektorá sa objaví okamžite vo fyzickom tele. Napríklad jedna kozmetička dostala hodinovú výpoveď. Od toho momentu prestala počuť, až pokým nezačala užívať bledavku.

Iné šoky sa manifestujú až po mesiacoch alebo rokoch. Ochorenia, ako napríklad artritída, môžu byť dané do súvislosti s traumou až po dlhom a náročnom bádaní, ak vôbec.

Najrôznejšie psychosomatické ochorenia majú svoju príčinu v nevyriešenej energetickej traume, nakoľko každá osobnosť reaguje individuálne špecifickou slabosťou organizmu.

Negatívny stav sa ako charakterový rys objavuje menej. Ľudia, ktorí to tak majú, pôsobia veľmi jemne, akoby tlmene. Často hovoria tichým hlasom, ktorý sa na konci vety ešte stíši. Pohybujú sa pomaly a niekedy majú sklon k mágii a mystike. Mnoho poukazuje na to, že u týchto ľudí ide o prastaré zaťaženie osudom, kde hrá úlohu mágia, zneužitá ctižiadosť a konzumácia drog.

Duchovný omyl v negatívnom stave tohto typu spočíva vo vnútornom zdráhaní sa osobnosti aktívne sa zúčastniť života. (Prirodzená sebaobrana pred ďalším jatrením rán alebo pred ďalším zranením, pozn. Stanka). Miesto aby osobnosť pod vedením svojho vyššieho Ja odohrala svoju úlohu na scéne života, sťahuje sa do ústrania od všetkého, s čím nechce prísť do styku. Nepriedušne sa uzavrie a určitým spôsobom predstiera, že je mŕtva. Týmto spôsobom nazhromaždí mnoho nestrávených skúseností, čo jej vnútorné jemné systémy zanesie nečistotou, niekedy ju dokonca otrávi a prenos informácií vo vnútri medzi jednotlivými informačnými systémami je stále namáhavejší. Následkom toho je systém už pri minimálnej požiadavke preťažený a akoby ochrnutý, prestávajú spolupracovať ďalšie a ďalšie čiastkové oblasti.

Bach nazýval bledavku „duševnou utešiteľkou a tíšiteľkou bolestí“.

Bledavka prebúdza osobnosť z duševného polospánku a privedie ju späť k jej vyššiemu Ja. Oživuje energetické spojenia, zvlášť v nervovej oblasti. Zbytky sa môžu rozpustiť. Osobnosť ich integruje na všetkých úrovniach, je živšia a zase môže zvládať bežné energetické zaťaženie. Cíti veľkú živosť, duchovné jasno a vnútornú silu.

V praxi je bledavka bežne používaná denne, pretože dnes nie je prakticky nikto, kto by nezažil nejakú šokujúcu traumu. Popri cezmíne a stoklase by mal človek na bledavku pomýšľať vtedy, keď žiadna kombinácia doteraz nezabrala správne. V systéme je možno nevedomý šok, ktorý všetko blokuje. V tom prípade pôsobí bledavka ako katalyzátor.

Pri ošetrovaní psychosomatických ochorení vzdorujúcich terapii má bledavka často až zarážajúci účinok, obzvlášť ak je užívaná pravidelne a dlhodobo (aj celé mesiace). Veľmi často vyrovná pocity napätia v krku a nervózne potiaže pri prehĺtaní, teda pri „šoku“, ktorý uviazol človeku v krku. U fenoménov ako nepočuť, nevidieť, nechodiť, báť sa dotyku, by mal človek vždy užívať bledavku.

Ľuďom, ktorí v živote často užívali utišujúce prostriedky prospieva bledavka v kombinácii s jabloňou.

Novorodeniatkam sa doporučuje bledavka proti pôrodnému šoku spolu s vlašským orechom pre prispôsobenie sa novej forme bytia. Niektorí praktici doporučujú dávať túto zmes do vody na kúpanie.

Bledavka často pomohla ženám aj pri menštruačnom krvácaní (každá menštruácia je „malý pôrod“ a niekedy aj „minišok“).

Terapie, ktoré spracovávajú duševné traumy, ako napríklad Znovuzrodenie, táto esencia dobre podporuje.

Podstatný rozdiel medzi bledavkou a zimolezom:
Zimolez: človek sa nevedomky zdráha akceptovať nejakú udalosť z minulosti
Bledavka: človek nie je schopný zdolať traumatický zážitok

KĽÚČOVÉ SYMPTÓMY
Následky po telesných, duševných, duchovných šokoch, pričom nezáleží na tom, či sa stali nedávno alebo pred dlhým časom. „Utešiteľka duší a tíšiteľ bolestí“.

SYMPTÓMY V BLOKOVANOM STAVE
– nešťastný, smutný, ochromnujúci zármutok po sklamaní, Jóbových zvestiach, úrazoch a iných šokujúcich udalostiach. Udalosť môže byť aj z dávneho detstva alebo podvedomý zážitok.
– nepríjemné citové zážitky doznievajú v človeku príliš dlho
– človek nevie prijať útechu v situáciách, ktoré útechu vyžadujú
– citovo len veľmi ťažko zvláda minulé nepríjemné situácie
– možné telesné sprievodné javy – strata vnímania, neistá chôdza, zastrený hlas
– drzosť niektorých ľudí človeku zarazí reč

POTENCIÁL V TRANSFORMOVANOM STAVE
– vnútorná živosť, duchovné jasno a vnútorná sila
– dobrá adaptácia nervového systému na zmeny energie
– schopnosť rýchleho zotavenia

DOPORUČENÉ POMOCNÉ PRAKTIKY
V akútnom stave nie sú možné, platia pre prípadné neskoršie následky (posttraumatická liečba formou psychoterapie nie je fukčná skôr ako 72 hodín po traume):
– odvodnenie
– terapie, ktorá spracováva energetickú traumu, napríklad znovuzrodenie
– podnety k pozitívnemu programovaniu:
„Uvoľňujem všetky energetické blokády“
„Celý môj systém dýcha“
„Mám v hlave jasno a všetko je v poriadku“
„Moja vnútorná komunikácia na všetkých rovinách funguje“

Zdroj: Scheffer, M.: Bachova květová terapie. Teorie a praxe. Pragma 1994
Preklad a úprava: Stanka Miková