BACHOVKY – ČERVENÝ GAŠTAN

Loading

Červený gaštan – RED CHESTNUT je spojený s duševným potenciálom starostlivosti a lásky k blížnemu. Je preň charakteristické silné spojenie energie dvoch indivíduí.

Ľudia, ktorý červený gaštan veľmi potrebujú, sa dokážu ľahko vcítiť do iných a ich stavov a majú silnú schopnosť projekcie. Energeticky vyzerajú ako silné vysielačky. Tí, ktorí im ležia na srdci, ako príbuzní, deti a priatelia, by o tom mohli rozprávať.

Pacienti tohto typu sa starajú (ako sa zdá nesebecky) o druhého a obávajú sa vždy toho najhoršieho. Sú to otcovia, ktorí nemôžu zaspať skôr, ako sa ich mladistvá dcéra vráti zachovaná z kina domov, alebo matky, ktoré sa neukľudnia skôr, ako ich dospelé deti zavolajú z dovolenky, že dorazili bez nehody. Sú to babičky, ktorým sa zastaví srdce len keď si pomyslia na to, že vnúčatko musí prejsť cez cestu, kde je rušná premávka.

Chraktery typu gaštan trpia kvôli tým, ktorých milujú, a myslia si, že ostatní to nevidia. Zabúdajú, že tým škodia nielen sebe, ale aj tým, o ktorých si robia starosti. Vzniká dokonca nebezpečenstvo, že práve to čoho sa obávajú u druhých, na nich pritiahnu svojou energiou. Bach hovorí, že cítil starosti, ktoré si robili jeho spolupracovníci, keď mal úraz, ako telesné bolesti.

Stav tohto typu sa dá popísať ako symbiotické spojenie, ktoré existuje napríklad medzi matkou a kojencom. Kojenec, aby prežil, je bezvýhradne odkázaný na matku. Aj matka žije emocionálne cez dieťa. Medzi mnohými matkami a deťmi ale trvá toto úzke spojenie pridlho, duševná pupočná šnúra je nedostačujúca alebo neoddelená.

Zvláštnou nevýhodou pre oboch je , že sa tým zastavuje ich vývojový proces, pretože aby symbiotický stav fungoval, musí byť udržiavaný v rovnováhe. Keď podnikne jeden partner pokus o odtrhnutie, je tým poznamenaný aj ten druhý.

Z Anglicka máme prípad rozvedenej matky a jej depresívneho 16 ročného syna. V priebehu terapie matka zistila, že „potrebovala“ svojho syna pre uspokojenie svojich emocionálnych potrieb. Syn to nevedomky cítil a odťahoval sa od nej a od reality čím ďalej tým viac do svojho sveta fantázie.

Matka brala červený gaštan a po niekoľkých dňoch syn dostal veľmi silnú depresiu. Potom bol po prvýkrát ochotný sa podrobiť terapii, čo dovtedy dlhé roky úplne odmietal. Gaštan pomohol matke uvoľniť symbiotické spojenie a v rovnaký moment sa aj syn prvýkrát osamostatnil.

Podobné symbiotické spojenia existujú často aj u párov, obzvlášť ak sú v hre silné rodičovské projekcie, napríklad keď žena premieta svoju otcovskú problematiku do svojho muža. Príležitostne môže pretrvať symbiotické spojenie aj medzi dvoma ľuďmi, z ktorých jeden už nie je vo svojom fyzickom tele, napríklad medzi otcom, ktorý padol vo vojne a jeho synom.

V podstate to nie je nič iné, iba „spojenie na zlej úrovni“, na subjektívnej, emocionálnej, strachom ovládanej, namiesto na duchovnej úrovni medzi vyšším Ja dvoch ľudí. V negatívnom stave je koncept lásky k blížnemu nesprávne porozumený. Človek nevedomky používa iného človeka ako objekt, na ktorý môže premietať svoje vlastné obmedzené myšlienky a pochybnosti.

Tu musí človek rozoznávať, že „všetko sa vždy stane inak, ako si človek myslí“ a že nemôže od druhého oddialiť nič, čo preňho osud vopred stanovil, ani za cenu najväčšieho snaženia.

„Človek mieni, Pánboh mení. Nech sa druhému dobre darí. Dúfam preňho v to najlepšie. Nájde správnu cestu.“

Kto rozmýšľa takto, zažíva pozitívnu stránku energie červeného gaštanu a s potešením zistí, ako sa jemu aj jeho milovaným darí čím ďalej tým lepšie.

Rôzni praktici hovoria, je červený gaštan je vhodný často pre ľudí, ktorí sa kvôli svojmu povolaniu musia silno identifikovať s druhými, napríklad zdravotné sestra alebo vychovávateľky.

Červený gaštan sa tiež osvedčil u matiek a detí vo fáze odvykania od kojenia. Môže byť kombinovaný s bielym, keď sa starostlivé myšlienky o druhých stále vnucujú a keď sa napriek všetkej námahe nedajú zaplašiť. Aj keď sú ľudia svojimi mániami a chtíčmi „posadnutí“, môže hrať gaštan dôležitú úlohu.

KĽÚČOVÉ SYMPTÓMY
Prehnaná starostlivosť a strach o druhých

SYMPTÓMY V BLOKOVANOM STAVE
– silné vnútorné spojenie s milovanými osobami
– človek má prehnanú starosť o druhých o bezpečie druhých (deti, partner), ale nemá strach o seba
– má plnú hlavu starostí o druhých
– spoluprežíva život niekoho iného, akoby to bol jeho vlastný život
– myslí, si, že by sa druhému mohlo niečo stať, ak náhodou bude meškať
– bojí sa, že by sa za nevinným posťažovaním druhého mohla skrývať zlá choroba
– keď vidí, že niečo prešlo „len tak tak“, predstavuje si, čo všetko zlé sa mohlo prihodiť
– ešte sa správne neodpojil od istého človeka
– rodičia nabádajú deti k neustálej opatrnosti

POTENCIÁL V TRANSFORMOVANOM STAVE
– schopnosť vyžarovať k iným ľuďom v ťažkých situáciách pozitívne myšlienky, zdravie a odvahu
– človek vie druhých z diaľky pozitívne ovplyvňovať a riadiť
– nestráca duchovný a telesný prehľad v núdzových situáciách

DOPORUČENÉ POMOCNÉ PRAKTIKY
– zaoberať sa silou myšlienok, duchovným hojením, trénovať vedomie
– trénovať schopnosť pri napadnutí negatívnou myšlienkou okamžite použiť pozitívny protiklad. Teda nepredstavovať si iba to zlé, čo by sa teoretickky mohlo stať (automobilová nehoda), ale vizualizovať to, čo je ideálne (šťastný návrat)
– človek si môže aj predstavovať osobu, o ktorú má strach, obklopenú bielym svetlom
– podnety k pozitívnemu naprogramovaniu:
„Ten druhý je v Božích rukách“
„Vyžarujem kľud, mier a optimizmus“
„Všetko sa vyvíja pozitívne“
„Som samostatná osobnosť“

Zdroj: Scheffer, M.: Bachova květová terapie. Teorie a praxe. Pragma 1994
Preklad a úprava: Stanka Miková