BACHOVKY – CLEMATIS

Loading

Plamienok plotný – CLEMATIS – je spojený s duševným potenciálom tvorivého idealizmu. V negatívnom stave sa osobnosť pokúša čo najmenej sa účastniť reálneho života a sťahuje sa do svojich fantáziami naplneného sveta predstáv.

Človek stretne na ulici susedovie malú dcérku. Tá sa naňho díva veľkými očami s nesmierne vzdialeným zasneným pohľadom bez toho, aby prejavila čo i len zákmit poznania. To je typický stav. Podobne aj ako „náš 9ročný profesor“ sedí telesne pri obede pri stole, ale v duchu práve sviští vesmírom ako kapitán kozmickej lode. Aj známa huslistka zo susedstva, ktorá pôsobí vo všedných veciach skôr neohrabane, je predstaviteľkou tohto stavu.

„Naozaj? Ale nevrav! No toto…“ Takéto a podobne stereotypné odpovede človek často počúva od ľudí v negatívnom stave clematis. O to, čo im druhí chcú povedať vlastne nestoja, pretože sú myšlienkami niekde úplne inde.

Ľudia naladení na clematis sú pútnikmi medzi svetmi. Realita pre nich nie je zvlášť straktívna, preto sa sťahujú, kedykoľvek je to možné, z nepohodlnej prítomnosti so vzdušných zámkov fantázie. Keď sa zdá, že hrozí niečo nepríjemného alebo dokonca zaťažujúceho, urobia k zdeseniu svojich partnerov alebo rodičov nanajvýš nerealistický návrh riešenia, alebo sa odovzdajú idealistickým ilúziám.

V negatívnom stave pripisuje osobnosť vedome alebo nevedome fyzickej realite malý význam. Preto je aj na fyzickej úrovni k dispozícii len málo energie. Tento energetický úbytok sa môže ukázať v správaní aj na telesnej úrovni. Ten, kto clematis veľmi potrebuje, má často studené nohy aj ruky a má pocit, že hlava je úplne prázdna. Jeho pamäť nie je najlepšia a podrobnosti mu robia ťažkosti. Ide do kuchyne, kvôli nedostatočnej telesnej orientácii narazí do zárubne a v kuchyni potom nevie, prečo tam prišiel.

Pretože vo svojom vnútornom biografe premieta radšej vlastné filmy, miesto aby sa zúčastnil svetového divadla reality, môže mať tento človek skôr či neskôr aj sklon k poruchám zraku a sluchu. Kvôli svojej zasnenosti sa ľahko zapletie do úrazov pouličného ruchu a cestnej premávky. Ľudia tohto naladenia spia dlho a hlboko, dobrovoľne a niekedy aj nedobrovoľne pri televízii, na prednáške, pri nedeľnom kázaní. Ich živý vnútorný život im nenecháva mnoho koncentrácie na tému. Vždy pôsobia trochu omámene. Čisto bdelí vlastne nikdy nie sú.

Keďže väčšinu psychickej energie spotrebuje človek vo vnútornom svete, nikto nikdy neuvidí tohto človeka pri prudkej reakcii. Prejavuje málo agresivity a strachu. Niekedy reaguje na dobrú správu s rovnakou mätúcou indiferenciou, ako na Jóbovu zvesť.

S chorými tohto typu to má lekár ťažké, pretože majú malý pud sebazáchovy, preto aj malú silu k uzdraveniu.

Niekedy má človek pocit, že títo pacienti by ani nemali nič proti tomu, keby museli túto zem opustiť hoci len preto, aby sa stretli s milovaným človekom na onom svete. Edward Bach nehovoril tomuto stavu nadarmo „zdvorilá alebo decentná forma samovraždy“. Romantická vlna túžby po smrti na konci devätnásteho storočia bola perfektným výrazom negatívneho stavu clematis.

Ľudia s týmto naladením majú často väčší potenciál tvorivého nadania ako priemerný človek. Preto ich nájdeme v povolaniach, kde môžu byť aplikované sny – móda, tlač, film. Ak nemôže ich kretívny potenciál byť v živote prevedený do reality, takmer automaticky dochádza k negatívnemu stavu, v ktorom sa potom ich tvorivá energia môže prejaviť ako prehnaná romantika, výstrednosť alebo akákoľvek forma klamných predstáv.

Mnohí dúfajú v lepšiu budúcnosť, v ktorej sa konečne môžu uskutočniť pravé ľudské ideály, podobne ako aj teraz veľa ľudí s nádejou očakáva zrútenie sveta, aby potom konečne vypukli tie zlaté časy.

Pritom osobnosť v negatívnom stave nepomýšľa na to, že sa každá budúcnosť tvorí v prítomnosti, a že preto je k tejto úlohe naplánovaná z vyššieho hľadiska každá energia, každá ruka či hlava, každé srdce. Skrátka kto ustúpi bokom a čaká, až tá doba príde, neškodí len veľkému celku, ale má v úmysle nepochopiť svoju vlastnú dušu a zmysel pozemského života.
Ak sa osobnosť otvorí svojim skutočným úlohám, bude čím ďalej viac rozonávať pravé spojitosti medzi telesným a duchovným svetom aj hlbší zmysel všetkého diania. Tým sa stane aj jej život reálnym a každým dňom zaujímavejším.

Pozitívna energia clematisu sa nájde u ľudí, ktorí majú bohatú fantáziu a vedia ju zamerať na ciele v hmotnom svete, ktorý vo svojom okolí obohatia krásou, senzibilitou, myšlienkami a skutkami, sú to napríklad umelci, liečitelia ako aj praktickí idealisti.

Clematis môže byť užívaný dlhodobo, ale môže sa využiť aj pre prechodné telesné alebo duševné stavy, v ktorých je vedomie odvedené od radosti smútkom, alebo telesnými pomermi od prítomnosti.

Typickí ľudia tohto ladenia znášajú drogové excesy, psychofarmaká a odňatie spánku horšie ako ostatní. Niektorí praktici používajú clematis, aby nedošlo k hroziacej infekcii – clematis vedie fyzické telo znovu a silnejšie do spojenia s ostatnými rovinami.

Clematis v spojení s inými Bachovými kvetmi pomohol k plodnosti párom, ktorých bezdetnosť nemala organické príčiny.


KĽÚČOVÉ SYMPTÓMY
Denný „snílek“, myšlienkami neustále niekde inde, prejavuje málo pozornosti tomu, čo sa okolo neho deje. („nie je doma“, pozn. Stanka)


SYMPTÓMY V BLOKOVANOM STAVE
– zamyslenosť, neprítomnosť, zriedka myšlienkami prítomný
– nepozornosť, roztržitosť, sníva s otvorenými očami
– nemá záujem o akútnu prítomnosť, žije viac vo svete svojej fantázie
– pútnik medzi svetmi, v realite sa necíti doma
– dáva veľký priestor vo svojom živote fantázii
– ľahko pôsobí ako trochu pomätený
– uteká pred ťažkosťami do nerealistických predstáv a ilúzií
– typický pohľad – prichádza z diaľky, do diaľky odchádza, „rozprávkové oči“
– pôsobí zasnene, ospalo, nikdy úplne bdelo
– často reaguje s rovnakou indiferenciou na správy dobré ako aj zlé
– skoro nikdy nie je agresívny, nemá strach, pretože nie je celkom v prítomnosti
– zdá sa, že nemá vitalitu, často je dosť bledý
– zrazu máva pocit prázdna v hlave a studené ruky a nohy
– pocit vznášania, niekedy sa cíti ako pod narkotikami
– potrebuje veľa spať, rád pospáva, aj v tých najnemožnejších momentoch
– často hľadí do prázdna, má sklon k omdlievaniu
– telesná vnímavosť je veľmi slabá, ľahko naráža do vecí
– zlá pamäť, žiadny zmysel pre podprobnosti, pretože sa pre svoj nezáujem ani nesnaží poriadne počúvať
– sklon k poruchám zraku a sluchu, oči a uši sú nasmerované viac dovnútra ako do von
– v prípade choroby nemá takmer žiadnu silu k rýchlemu uzdraveniu, pretože má malý pud sebazáchovy
– nevie už presne rozlišiť realitu od fantázie
– často nevyužité kreatívne nadanie, umelecky nadaní ľudia v prozaických zamestnaniach (aby sa uživili)


POTENCIÁL V TRANSFORMOVANOM STAVE
– človek vládne svojmu myšlienkovému svetu a získava denne z reality nové podnety, pretože chápe a akceptuje súvislosti medzi svetmi a hlboký zmysel v nich
– kreativita je zameraním na cieľ prevedená do fyzickej reality – spisovatelia, herci, grafici a podobne
– uzemnenie – „spriatelenie“ sa s hmotným svetom


DOPORUČENÉ POMOCNÉ PRAKTIKY
– tvorivé hobby, nevyužitý kretívny potenciál musí byť transformovaný do matérie, napríklad tkanie, maľovanie
– zamestnávať sa princípom „ako vnútri, tak aj vonku“, teoreticky aj prakticky
– jógové cvičenia, ktoré posilňujú éterické telo
– veľa svetla a slnka
– podnety k pozitívnemu programovaniu
„Rozoznávam čím ďalej viac súvislostí medzi vnútorným a vonkajším svetom“
„Moja úloha leží v konkrétnej prítomnosti“
„Nechám sa inšpirovať a svoje myšlienky prevediem na skutky“
„Som spoluhráč“

Zdroj: Scheffer, M.: Bachova květová terapie. Teorie a praxe. Pragma 1994
Preklad a úprava: Stanka Miková
Foto: https://pxhere.com/cs/photo/869344