BACHOVKY – GORSE

Loading

Útesovec európsky – GORSE – stelesňuje duševný potenciál nádeje. V negatívnom stave sa človek nádeje vzdal.

Mnoho ľudí v negatívnom stave trpelo alebo trpí chronickými ochoreniami. Títo ľudia už neúspešne vyskúšali všetky možné liečby a vyšetrenia a lekári im predpovedali, že už nikdy nebudú úplne zdraví. A teraz sú so svojou vnútornou „latinou“ úplne na konci a už „nemajú chuť“. Príbuzným pre radosť ešte vyskúšajú tú, či onú metódu liečby, ale vnútorne sú už presvdčení, že ani táto nepomôže a ich stav sa už nikdy nezlepší.

Tento duševný stav je veľmi nebezpečný z dvoch dôvodov. Za prvé vnútorný negatívny postoj stále zosilňuje v éterickom tele chybné naprogramovanie (ochorenie) a tým ho ešte pevnejšie zakotvuje vo fyzickom tele, takže sa všetko môže len zhoršovať. Za druhé k tomu ešte vyvíja pasívny protitlak osobnosť. Stále viac sa odťahuje od svojho vyššieho Ja a zo svojho živého vývojového procesu a pozvoľna sa tak stáva živou mŕtvolou. Ľudia v negatívnom stave niekedy vyzerajú, akoby žili v pivnici, ich voskovo žltá tvár s tmavými kruhmi pod očami vyzerá, že je už naozaj dávno bez slnečného svitu. Jeden silno senzitívny človek popísal negatívny stav typu gorse, akoby medzi dušou a osobnosťou bola sklenená doska, človek sa ešte vidí, ale už sa nepočuje.

Nevedomý omyl tejto osobnosti vychádza z toho, že sa vzpiera uznať a akceptovať úlohu svojho vyššieho Ja ako vodcu svojho osudu. Miesto, aby mu prenechala zodpovednosť za veškeré dianie a s dôverou s ním spolupracovala, postaví sa vývojovému procesu na odpor. A keďže to nejde tak, ako si myslela, vnútorne ustúpi bez toho, aby si premyslela zmysel diania, ktoré odmietla.

Tento detinský postoj sa zrkadlí v postoji niektorých pacientov, ktorí očakávajú zázrak, ktorý všetko zmení, namiesto toho, aby uznali, že vlastne každé hojenie môže prísť iba zvnútra. Ľudia v tomto stave sa musia naučiť rozoberať osudový priebeh svojho ochorenia.

Z ezoterického hľadiska sú títo ľudia často zaťažení ťažkou karmou, ktorú v živote musia vycibriť utrpením, pretože skutočné zmeny na tejto planéte sú spôsobené utrpením. Keď človek tento zmysel vedome či nevedome spozná a postaví sa k nemu kladne, naraz sa zmení celá jeho duševná situácia.

V pozitívnom stave môže človek z hĺbky vnútra čerpať novú silu a nádej a potom je pripravaný sa zúčastniť svojho vlastného osudu. To neznamená, žeby očakával nemožné, vie, že amputovaná noha nenarastie, ale predsa len odhodlane dúfa, že v rámci jeho osudu sa všetko zmení k lepšiemu. A tak ide navzdory všetkému dopredu. Naučí sa trpieť bez sťažovania, pretože spoznal, že sa najviac naučí skúškami a bolestnými skúsenosťami. Prežije ďalšie štádiá svojho ochorenia kľudne a bez beznádeje.

V raných fázach chronických ochorení je tento do hĺbky siahajúci obrat v nálade často prvou iskrou na začiatku pravého procesu hojenia.

Negatívny stav sa dnes nevyskytuje v takej miere, ako je tu líčené. Ľudia, u ktorých prebieha v subtílnej forme sa dajú rozoznať často podľa spôsobu, ako hovoria: „Skúsil som už všetko, ale…“ Užívanie gorse znamená v takých prípadoch často rozhodujúci obrat k novému vývojovému systému.

Z Anglicka prišla správa, že gorse spolu s divou ružou zakorení uvädnuté sadeničky. Stav naladenia gorse sa niekedy rozozná iba ťažko od naladenia na ružu. Typický rozdiel:
Gorse: aj keď si človek zúfa, nechá sa ešte prehovoriť v vyskúšaniu iného typu liečby
Ruža: človek je pasívnejší a apatickejší, nie je ochotný skúšať niečo nové.

KĽÚČOVÉ SYMPTÓMY
Beznádej, dokonalé zúfalstvo, pocit, že už nič nemá žiadny význam

SYMPTÓMY V BLOKOVANOM STAVE
– hlboko vnútri stagnuje vysporiadanie sa s vlastným osudom
– človek sa neodvažuje dúfať v zmenu svojej situácie
– deprimovaný, rezignovaný, vnútorne unavený
– človek už nemá silu pokúsiť sa ešte raz o rozbeh
– vo vnútri sa vzdal a čaká, že príde niečo zvonku
– nechá sa príbuznými proti svojmu presvedčeniu prehovoriť k ďalším terapiám a potom je aj pri najmenšej recidíve sklamaný
– často mal ako dieťa chronické ochorenie alebo vyrastal v spoločnosti chronicky chorých ľudí


POTENCIÁL V TRANSFORMOVANOM STAVE
– človek je presvedčený, že nakoniec všetko dobre dopadne
– získa iný postoj k svojej beznádejnej situácii, môže akceptovať svoj osud
– rozozná, že beznádej proces liečenia brzdí a že si „každý svoj batôžtek nesie sám“
– vie, že nikdy nesmie vravieť „nikdy“ a že môže dúfať
– v ľahších prípadoch – dostane novú nádej na uzdravenie a tím urobí prvý krok k vyliečeniu


DOPORUČENÉ POMOCNÉ PRAKTIKY
– zaoberať sa myšlienkami o karme a utrpení
– dovolenka na slnku
– podnety k pozitívnemu programovaniu
„Nádej je uzdravenie“
„Každý nový deň je nová možnosť“
„Som spoluhráč. Spolupracujem“
„Všetko sa vyvíja podľa vnútorných zákonistostí“

Zdroj: Scheffer, M.: Bachova květová terapie. Teorie a praxe. Pragma 1994
Preklad a úprava: Stanka Miková
Foto: https://www.amazon.co.uk/Gorse-Europaeus-seeds-Hedging-Shrub/dp/B00EOPGITY