BACHOVKY – HOREC

Loading

Horček horský – GENTIAN – je aj v stredoeurópskych zemiach dávaný do súvislosti s Bohom a vierou. Bachov kvet horca je spojený s konceptom viery, pričom ale slovo „viera“ nie je interpretované v náboženskom význame. Môže to byť aj viera v zmysel života, vo vyšší poriadok, v určitý životný princíp alebo v názor na svet.

Človek, ktorý horec potrebuje by chcel veriť, ale nevie to. V čom to je? Nevedomky sa zdráha nechať sa viesť svojim vyšším Ja a vidieť sa ako časť väčšieho celku. Tým obmedzuje možnosti vnímania na vnemy svojej obmedzenej osobnosti a vzďaľuje sa od prameňa, z ktorého jediného môže viera prýštiť. Myslí si, že všetko musí sám len myšleinkovo zvládnuť. Analyzuje, hĺba, snaží sa o dôkazy a výsledok tejto ustavičnej myšlienkovej práce je väčšinou deprimujúci. Bohužiaľ si človek v tomto stave neuvedomuje, že pri tomto vyčkávacom postoji nemôžu výsledky ani byť iné, ako nanajvýš pochybné. Človek týmto postojom neškodí len sebe, ale aj väčšiemu celku, čo si ale neuvedomuje.

Ako extrém negatívneho stavu sa prejavuje pesimista z povolania, ktorý s určitým vnútorným zadosťučinením konštatuje, ako to s ním a so svetom vyzerá zle, tvrdošijný pochybovač, ktorý sa necíti dosť dobre, keď si nemôže robiť nejaké starosti.

Ako prechodný stav sa horec často prejavuje formou straty odvahy alebo malomyseľnosťou, napríklad v priebehu zotavovacieho procesu. Keď všetko dobre prebieha a zrazu sa objaví recidíva, zrúti sa pacientovi celý jeho svet a verí, že všetko začína zase od začiatku.

Typický pacient naladený na horec aj ošetrujúci tohoto typu pochybuje prirodzene v kútiku srdca aj o účinku Bachových kvetov, hoci vidí, že pôsobia.

Horec veľmi pomáha pri depresívnej rozladenosti, ktorá bola vyvolaná známou príčinou. Napríklad po smrti partnera, pri trvajúcej nezamestnanosti, u detí rozvedených rodičov, ktoré sú preťahované z jednej strany na druhú, u starých ľudí, ktorí boli odsunutí do starobinca.

Z duchovného hľadiska sa môže človek na tento stav dívať ako na blokádu na mentálnej úrovni. Zo zdravej skepsy sa urobila neprirodzená pochybovačnosť, o všetkom a stále. Ľudia, ktorí sa stretávajú s problémami názoru na svet, ľudia, ktorí zápasia s vierou, sú v negatívnom stave. Presne to vystihuje modlitba kresťanského mystika: „Pane Bože, pomôž mi v mojej neviere“.

Horec pomáha vybudovať vieru, nie slepú vieru, ale vieru v zmysle pozitívneho skeptika. Kto sa pomocou horca znovu spojí so svojim vyšším Ja, uvidí potiaže, ale neprepadne kvôli tomu zúfalstvu. Vie žiť s konfliktami, pretože prinajmenšom nevedome rozoznáva, že konflikty majú pre fungovanie väčšieho celku nutnú funkciu. Pred prekážkami nebude stáť malomyseľný, pretože vždy vidí v temnote svetlo.

Praxou sa zistilo, že sa horec veľmi osvedčuje u detí, ktoré zmalomyseľneli a staly sa ustrašenými po malých školských neúspechoch. Horec často robí zázraky behom terapie, keď sa dostaví prechodná recidíva, nech už je to terapia akákoľvek. Horec obzvlášť pomáha ľuďom, ktorí nenachádzajú pomoc v psychoterapii.

KĽÚČOVÉ SYMPTÓMY
Skeptický, pochybovačný, pesimistický, ľahko stráca odvahu.

SYMPTÓMY V BLOKOVANOM STAVE
– človek je deprimovaný a vie aj prečo
– vyzerá, akoby si svoj pesimizmus až vychutnával
– je z princípu vopred skeptický
– ukazuje a oznamuje v každej situácii svoje pochybnosti
– neistota vyplývajúca z nedostatku viery a dôvery
– človek pri nepredvídaných potiažach ľahko stratí odvahu a je sklamaný
– prechodné recidívy človeka „sklátia“
– nechápe, že príčinou týchto stavov je jeho vlastná malomyseľnosť

POTENCIÁL V TRANSFORMOVANOM STAVE
– schopnosť vedieť žiť s konfliktami
– presvedčenie, že neexistujú nezdary, ak človek urobil všetko, čo bolo v jeho možnostiach
– istota, že sa potiaže nechajú majstrovsky zvládnuť
– neotrasiteľná nádej navzdory všetkým okolnostiam
– človek vidí „v tme svetlo“ a vie tento pocit dať iným ľuďom

DOPORUČENÉ POMOCNÉ PRAKTIKY
– zamestnávať sa biografiami „veľkých“ osobností, ktoré museli zápasiť s podobnými problémami a ktoré tieto problémy zdolali
– zamestnať sa témou „Ako pracujú myšlienky“
– podnety k pozitívnemu programovaniu:
„Prekonávanie prekážok je príležitosťou k učeniu“
„Verím na konečný úspech“
„Všetko má svoj hlbší zmysel“
( „Nakoniec všetko dobre dopadne. Ak to ešte nie je dobre, ešte nie je koniec“, pozn. Stanka)