BACHOVKY – JEDLÝ GAŠTAN

Loading

Sweet chestnut – jedlý gaštan je spojený s princípom vykúpenia. V negatívnom stave sa človek dostane do bodu, keď je presvedčený, že už nemá nádej na pomoc. (motív zatratenia, pozn. Stanka).

Bach napísal o jedlom gaštane: „Kvet je dobrý pre mučivý vnútorný stav, v ktorom sa zdá ohrozená existencia samotnej duše, pre beznádejné zúfalstvo tých, ktorí sa domnievajú, že už dosiahli najvyššiu hranicu svojej záťaže.“

S pohľadom na intenzitu utrpenia je to skutočne jeden z najťažších negatívnych stavov duše. Ale ani ten sa navonok neprejavuje tak dramaticky, ako je uvedené, ale sa často odohráva v ľudskom vnútri, takže postihnutému zostane v podvedomí.

Negatívny stav tohto stavu je moment, v ktorom osobnosť stojí úplne sama, takpovediac chrbtom k stene, moment, v ktorom sa cíti dokonale bezmocná a nechránená ako vtáčatko vypadnuté z hniezda. Visí medzi nebom a zemou v ničom, ako parašutista, ktorý sa vo vzduchu bezvýsledne snaží otvoriť padák. Človek bojoval nesťažoval sa a odhodlane dúfal, ale teraz je na konci a stojí s prázdnymi rukami. Neexistuje žiadne včera ani zajtra, len dokonalá prázdnota a zúfalá prítomnosť. Je si vedomý toho, že je otázkou iba niekoľkých hodín, keď búrlivý príval pretrhne hrádzu.

Tento negatívny stav je hodina pravdy, najsilnejšia konfrontácia človeka so sebou samým a zároveň aj jeho posledný (mylný) pokus zabarikádovať sa a ubrániť sa pred rozhodujúcou vnútornou zmenou. Je to noc, bez ktorej by nenastal deň.

Zdá sa, že intenzita utrpenia presahuje ľudské chápanie, hranice zaťažiteľnosti sú posúvané do najkrajnejších medzí. Deje sa tak preto, aby mohli byť pretrhnuté všetky staré fixné štruktúry osobnosti, aby sa ich osobnosť mohla vzdať, a tým vytvorila priestor pre nové dimenzie vedomia.

Jedlý gaštan vždy napomáha uskutočniť tie potrebné rozhodujúce kroky vo vývoji, napríklad vymaniť sa z mnohoročného sebezničujúceho partnerstva. Je často ochrancom začínajúceho skutočného spirituálneho vývoja. Človek zistí, čo znamená byť sám, a pochopí, že len totálnym krokom späť, tým, že je odkázaný iba na seba, sa uvoľní cesta do inej roviny vedomia alebo k Bohu. Zistí, že mu bude všetko vzaté, pretože musí ísť s prázdnymi rukami, aby pochopil to nové, čo prichádza, že sa musí celý vzdať, aby mohol byť znovuzrodený.

„Keď je núdza najvyššia, pomoc Božia je najbližšia“, hovorí sa na jednom mieste v Biblii, ktoré veľmi výstižne popisuje účinok jedlého gaštanu. Pozitívny stav je stavom dôvery v Boha navzdory všetkým trápeniam, momentom, kedy je volanie o pomoc vypočuté a keď sa dejú zázraky. Gaštan pomáha prejsť bolestnými transformačnými fázami bez toho, aby sa človek pritom strácal alebo zlomil.

Ľudia v tomto negatívnom stave sa vždy snažia (podobne ako u repíka) skryť pred okolím svoje vnútorné zúfalstvo. A nikdy, ani v okamihoch najhlbšej depresie, na rozdiel od stavu u slivky čerešňoplodej, neprídu k tomu, že by chceli urobiť koniec.

V praxi nie je vždy jednoduché tento negatívny stav rozoznať. Vety ako „Definitívne končím…“ alebo „Naozaj neviem čo bude ďalej…“ to jasne naznačujú.

Len málokedy sa vyskytnú tie pravé charaktery typu jedlý gaštan. Vývoj týchto ľudí je poznamenaný extrémnymi udalosťami alebo extrémnymi vnútornými zážitkami, ktoré neprežívajú vždy v utrpení, ale skôr extrémne.

KĽÚČOVÉ SYMPTÓMY

Najhlbšie zúfalstvo. Človek si myslí, že dosiahol hranice toho, čo dokáže zniesť.

SYMPTÓMY V BLOKOVANOM STAVE

– človek pociťuje svoju situáciu ako bezvýchodiskovú a nevie ako ďalej
– má pocit, že dosiahol najvyšší stupeň možného zaťaženia
– hraničná situácia: človek sa vnútorne cíti úplne stratený, v bezmocnej prázdnote a v totálnej izolácii
– extrémne výnimočný stav duše
– „temná noc duše“
– človek neverí, že je možné toľko prežiť a myslí, že naňho Boh zabudol
– vzdal sa všetkej nádeje (akútnejšie než u typu útesovca európskeho – gorse), ale nedáva to navonok znať
– vie, že teraz musí prísť niečo podstatne iného, nového

POTENCIÁL V TRANSFORMOVANOM STAVE
– skúsenosť zážitok ničoty na prahu k novým horizontom
– človek bol stratený a znovu sa našiel
– Fénix z popola
– človek rozoznal šancu k rozhodujúcej zmene a nastúpil cestu k sebe samému
– môže opäť veriť, osobný zážitok Boha

DOPORUČENÉ POMOCNÉ PRAKTIKY
– zaoberať sa myšlienkou, že na tejto planéte sa učíme utrpením a myšlienkou spásy
– zotaviť sa v svetle a v nedotknutej divej prírode
– podnety k pozitívnemu programovaniu:
„Než príde deň, musí byť noc“
„Nocou ku svetlu“
„Keď je núdza najvyššia, pomoc Božia najbližšia“
„Moje vnútorné bytie je nezničiteľné“

Zdroj: Scheffer M.: Bachova květová terapie. Teorie a praxe. Pragma 1994
Preklad a úprava: Stanka Miková