BACHOVKY – MIMULUS

Loading

Mimulus – čarodejka škvrnitá je spojená s duševnými kvalitami hrdinstva a dôvery. V negatívnom stave sa človek učí prekonávať svoje strachy.

Ľudia v negatívnom stave majú jeden alebo niekoľko konrétnych strachov, napríklad strach z jazdy na pohyblivom schodišti, alebo strach z rakoviny. Sú to strachy zrejmé, ktoré so sebou prináša život (napríklad strach pozvať niekoho na návštevu, alebo strach z injekcie u zubára), a ľudia o nich sami nikdy nebudú hovoriť. Keď sa na ne spýtate priamo, výjdu najavo vždy ďalšie druhy ustrašenosti a obáv: strach byť sám, strach z hovoru o peniazoch na domácnosť, strach z hadov a tak ďalej. Zoznam týchto strachov sa dá donekonečna predlžovať. Obsahuje prakticky všetky formy prastarého ľudského strachu, ktoré v živote na tomto svete človek môže mať.

Niektorí Bachovi experti sa domnievajú, že tieto strachy sú zbytky strachu novorodeniatka pred drsným svetom a pred životom vo fyzickom tele. Dieťa, ktoré začne po prebudení bez zrejmého dovôdu plakať, jasne ukazuje, ako bolestné sa zdá byť vynorenie do fyzickej reality. Ľudia v negatívnom stave niekedy hovoria, že im bytie v tomto svete leží na ramenách ako záťaž, a že často pociťujú prianie jednoducho sa zo sveta stiahnuť.

Ľudia s výrazným ladením tohto typu majú často krehkú stavbu tela alebo iné vonkajšie rysy jemnosti. Niektorí z nich pripomínajú drahocennú porcelánovú panenku, iným sa s láskyplným úsmevom hovorí „bojko“, pretože potrebujú neustále aspoň trochu ochrany. Vysoká telesná senzibilita niekedy spôsobí, že sa pri jednaní s druhými začervenajú, zakoktajú alebo zrazu začnú hovoriť zastretým hlasom. Iní toho z nervozity nahovoria príliš, nervózne sa pochichotávajú, alebo majú večne vlhké ruky. Sú aj ľudia, ktorí vedia negatívny stav dobre skryť a vystupujú v priebehu dňa extrovertne a plní sily. Až po chvíli si človek všimne, že sú skôr senzitívni a zdržanliví, a že vlastne s týmto svetom v najhlbšom vnútri nechcú mať nič spoločného. Zvlášť výrazný je tento rys u umeleckých osobností, hudobníkov, hercov a maliarov.

V negatívnom stave typu čarodejky škvrnitej má človek problém „s masou“. Človek meria jemnejšou mierou a nevie sa s mnohým tak dobre vyrovnať, ako jeho súčasníci: znesie menej hluku, menej oslnivého svetla, menej jedla, menej aktivity… Je precitlivelý voči mnohým javom z okolitého sveta a cíti sa ako kolibrík zahnaný do vranieho kŕdľa.

Mnohí ochorejú, ak je na nich vyvíjaný veľký nátlak. Dostanú „svoju bolesť hlavy“, „svoje potiaže s močovým mechúrom“ alebo niečo podobné. Ako pacienti majú sklon sa o seba dlho a s nadmernou opatrnosťou starať, čím predlžujú proces hojenia.

Charkatery typu čarodejky škvrnitej sú na základe svojho senzitívneho uspôsobenia väčšinou mierumilovní ľudia a ich príležitostné výbuchy hnevu nie sú príliš priebojné. Na svoje okolie pôsobia asi tak hrozivo ako zúriaci motýľ.

Ľudia, ktorí čarodejku často potrebujú, sa musia naučiť dve veci: zaprvé vedieť žiť so svojou senzitívnou konštitúciou, ktorá je niečo cenného. K tomu patrí aj to, že sa z času na čas stiahnu zo sveta (bez pocitu viny), aby znovu naplnili rezervy vitality, aby dopriali nervovému systému zotavenie. Je veľmi dôležité, aby mali svoju vlastnú miestnosť. Výrazné typy by mali okrem toho rozobrať fenomén strachu i duchovne a potom zobrať na vedomie, že sú to ich ustrašené myšlienky, ktoré majú (ako všetky myšlienky) tendencie sa materializovať. Každá ďalšia ustrašená myšlienka posilňuje tú predošlú, pripája ďalšiu energiu a pripútava človeka stále silnejšie k reťazi jeho strachov.

„Na svete máte strach, ale budiž vám útechou, že ja som svet prekonal.“ V tejto vete z Nového zákona leží kľúč k pozitívnemu stavu. Pokiaľ bude osobnosť merať iba merítkom sveta, bude stále znovu a znovu konfrontovaná s konkrétnymi strachmi. Až sa nechá viesť zákonmi svojej duše, až sa vzdá svetskej obmedzenosti a prikloní sa viac k veľkému celku, bude môcť prekonať aj ona svoj svet, to znamená svoje strachy.

Keď človek užíva čarodejku škvrnitú, nájde cestu zo svojich početných strachov k vlastnej bytosti a zistí, že strach je v prvom rade duchovný problém, s ktorým si môže poradiť duchovnými prostriedkami. Tak sa naučí s ním lepšie zaobchádzať. Povznesie sa nad svoje strachy a môže svojim jemným humorom a ľudským porozumením pomáhať ľuďom v podobných situáciách.

Ak sa objaví čarodejka škvrnitá v niektorej diagnóze, mal by človek stále a znovu počas rozhovoru momenty konkrétneho strachu výslovne pomenovať a povedať si, že čarodejka pomôže rozpustiť špecifický blok strachu. Ak zmizne tento strach počas ošetrovania, rozpustia sa zároveň (po skúsenostiach) aj ďalšie strachy.

Rozdiel medzi strachmi devätorníka, topoľa a čarodejky škvrnitej:
Devätorník peniažkovitý: vysoko aktuálne stavy strachu, ktoré sú objektívne zdôvodniteľné.
Topoľ osikový: neurčité strachy, ktoré človek nevie bližšie definovať.
Čarodejka škvrnitá: prehnaná ustrašenosť pred určitými konkrétnymi vecami.

KĽÚČOVÉ SYMPTÓMY
Špecifické strachy, ktoré človek môže pomenovať, hanblivosť, bázlivosť, strach pred svetom.

SYMPTÓMY V BLOKOVANOM STAVE
– plachý, zdržanlivý, telesne veľmi citlivý
– človek sa bojí situácie, ale o svojich obavách nehovorí
– jednotlivé špecifické svetové strachy a fóbie, napríklad strach zo zimy, strach z tmy, strach z choroby a bolesti, strach z rakoviny, strach zo smrti, strach z budúcnosti, strach z úrazu, strach o zdravie, strach zo straty priateľov, strach z pavúkov, myší, psov a podobne
– strach telefonovať, strach z nových situácií, strach z nedostatku miesta, strach prejsť určitý prah (hranicu), tréma, strach z nemocnice a mnoho iných
– precitlivelosť všetkého druhu, napr. na chlad, hluk, prenikavé svetlo, hlasný hovor, silné zápach, odvrávanie, človek nechce byť oslovovaný a tak ďalej
– prestrašenostou vzniká vnútorné napätie, dočasné ťažkosti s rozprávaním alebo koktanie, nervózny smiech, človek rozpráva z nervozity
– človek sa ľahko červená
– odsúva z ustrašenosti veci na neskôr
– má strach byť sám, a napriek tomu je v spoločnosti plachý a nervózny
– je veľmi ustrašený, ak narazí na odpor alebo keď mu niečo nevyjde
– prítomnosť druhých ho vyčerpáva
– je príliš opatrný pri uzdravovaní: napríklad si netrúfa hýbať nohou, ktorá bola zlomená a teraz je zdravá
– rýchlo ochorie, keď sa začne diať niečo, z čoho má strach
– novorodeniatka plačú ráno pri prebudení, bez zjavnej príčiny
– deti sa bojácne držia matky, napríklad medzi zhromaždenými ľuďmi, na tmavom schodišti, pri pohľade na psy a podobne.

POTENCIÁL V TRANSFORMOVANOM STAVE
– jemný, senzitívny súčasník
– človek svoje strachy prerástol a ide svetom kľudne a veselo
– osobná statočnosť a porozumenie pre druhých v podobných životných situáciách


DOPORUČENÉ POMOCNÉ PRAKTIKY
– akceptovať, že senzibilita je niečo vzácne a že sa človek od ostatných líši
– urobiť si voľný priestor pre telo, vlastnú miestnosť, do ktorej sa človek môže stiahnuť kedykoľvek, keď potrebuje zotavenie
– rozobrať fenomény strachu na duchovnej úrovni
– starať sa o svoje obličky
– podnety k pozitívnemu programovaniu:
„Každá obtiaž je možnosť rastu“
„Od strachu som už oslobodený“
„Mám odvahu a silu“
„Dôverujem svojmu vnútornému vedeniu“
– (psychofonetické sedenie na tému strachov, pozn. Stanka)

Zdroj: Scheffer M.: Bachova květová terapie. Teorie a praxe. Pragma 1994
Preklad a úprava: Stanka Miková