BACHOVKY – OLIVA

Loading

Vetvičku z olivového stromu priniesla holubica Noemu na znamení, že potopa skončila a že sa na Zem vracia pokoj a mier. Podobne je aj esencia kvetu olivy spojená s princípom regenerácie, mieru a znovuvytvorenej rovnováhy.

Je to pokoj po búrke, keď sú po dlhotrvajúcich nárokoch telo, duša aj duch úplne vyčerpané a vyhasnuté – po ťažkej chorobe, po dlhotrvajúcej zlej výžive, po období s nedostatkom spánku, ale aj po dlhodobom opatrovaní rodinného príslušníka, po dlhodobej vedľajšej pracovnej činnosti, po silných vývojových procesoch, ktoré spotrebovali na vedomej úrovni veľa energie. (aj počas materskej, pozn. Stanka)

Reakcia na trmácanie sa v negatívnom stave olivy je v každom prípade najprv pocit vyhasnutosti, takmer manifestačná prísaha: človek nechce nič vidieť, nič počuť, najradšej by iba spal alebo len sedel.

Aj najmenšia úloha ako umyť riady, sa zmení na neprekonateľnú potiaž: „Som taká vyčerpaná, že sa mi chce plakať“ „Som totálne na dne, je mi zle z únavy…“ „Už nemám chuť ani na svoje hobby…“. To sú typické vyjadrenia negatívneho stavu.

Ľudia, ktorí sa v tomto stave nachádzajú častejšie, sa musia učiť správne zaobchádzať so svojou životnou silou, teda svojou energiou. Ich omyl je v tom, že sa totálne vydávajú zo svojej osobnej úrovne, ktorej potenciál je obmedzený, namiesto aby sa napájali z vyšších prameňov.

Práve v období vyššieho zaťaženia sa ukáže, že človek nemôže ustrnúť v medziach osobnej výkonnosti, ale potrebuje cez svoje vyššie Ja „prosiť“ o energiu z vyšších prameňov. Vo vesmíre je k dispozícii dostatok energie a tá je pripravená slúžiť, keď si ju človek vyžiada s oným správnym vedomím, že aj tak z vlastnej sily žiť nemôže. Súčasne ale platí, že človek potrebuje poznať aj veľmi individuálne hranice vlastného tela a tie musí akceptovať.

Každý stav typu oliva je výzvou k pokore a zároveň pozvaním k tomu, aby sa človek učil „správne“ zaobchádzať so životnou, teda aj božou energiou. Niektorým ľuďom to ide ťažko, pretože ich telesné varovné signály, ktorými vyššie Ja signalizuje, že sa človek telesne, duševne alebo duchovne vydáva príliš slino, fungujú už veľmi slabo.

Ľudia v pozitívnom stave zažívajú, že človek môže prestáť aj ten najväčší stres v plnej sile a dokonca s radosťou. V očiach druhých majú nevyčerpateľné rezervy sily. Chápu aj malé znamenia a vedia sa prispôsobiť práve platným energetickým pomerom a požiadavkam. Úplne sa prenechávajú vnútornému vedeniu s vedomím, že sa im dostanú potrebné sily z vesmíru v dobe, keď to bude zmysluplné.

V praxi platí prikázanie, že v negatívnom stave sa musí venovať veľká pozornosť aj fyzickej stránke. Že v tomto prípade energia neprúdi v tele správne, sa ukáže často v oslabení telesných funkcií, napríklad v zmene množstva kyslíka v krvi, oslabenej funkcii ľadvín, otrávenej črevnej flóre a podobne. Stav olivy musí byť, ak sa tak ešte nestalo, dôkladne vyšetrený a ošetrený na telesnej úrovni. V opačnom prípade je vždy oliva dobrým pomocníkom, posilňujúcim telo aj dušu aj pri telesných , sily uberajúcich chorobách. Podľa skúseností niektorých praktikov sa spolu s inými prostriedkami veľmi osvedčila pri doliečovaní alkoholizmu.

Rozdiel medzi olivou a hrabom:
Oliva: na totálne vyčerpanie ducha, duše a tela.
Hrab: vyčerpanie sa odohráva skôr v myšlienkach. Ráno ešte čovek myslí, že všetko nezvládne, ale behom dňa sa ukáže, že to predsalen pôjde.

KĽÚČOVÉ SYMPTÓMY
úplné vyčerpanie, extrémna únava tela i ducha

SYMPTÓMY V BLOKOVANOM STAVE
– manifestačná prísaha na energetickej úrovni, že všetko „je na človeka moc“
– vyčerpanie po dlhotrvajúcom období nadmerných požiadaviek alebo po dlhej chorobe
– človek sa cíti totálne „v koncoch“
– nemôže nič podniknúť, nemá na nič chuť
– hlboká vnútorná únava po období silných vnútorných bojov a zmien, v ktorých bolo spotrebované veľa psychickej energie
– vyčerpanie po dlhodobom opatrovaní chorých
– človek nevie správne zaobchádzať so svojou životnou energiou
– fázy veľkej výkonnosti a extrémneho vyčerpania sa v živote stále striedajú

POTENCIÁL V TRANSFORMOVANOM STAVE
– veľa sily a vitality
– človek hospodári so zdanlivo nevyčerpateľnými rezervami energie
– vo fázach, ktoré zaťažujú, sa človek úplne odovzdá svojmu vnútornému vedeniu a môže preto zvládnuť najväčšiu námahu s vitalitou a v dobrej nálade

DOPORUČENÉ POMOCNÉ PRAKTIKY – dôkladne rozobrať tému energie, prána, čchi a pod. (Prvá podmienka, pozn. Stanka) – dávkované jógové cviky na harmonizáciu energetického systému – veľa spánku – zotavenie na čerstvom vzduchu, v lese – potrava bohatá na éterickú energiu – obiloviny, zelenina, ovocie – podnety k pozitívnemu programovaniu: „Prosím o silu pre moju úlohu“ „Cítim, ako do mňa prúdi kozmická sila“ „Rozoznávam potreby svojho tela“ (meditácia na prepojenie so Zemou a so Zdrojom, pozn. Stanka)

Zdroj: Scheffer, M.: Bachova květová terapie. Teorie a praxe. Pragma 1994
Preklad a úprava: Stanka Miková