BACHOVKY – REPÍK

Repík lekársky – AGRIMONY – je spojený s duševným potenciálom konfrontácie a radosti. V negatívnom stave sa človek pokúša ignorovať temné stránky života a ich skúseností vo svojej osobnosti dobre integrovať.

Ak človek napríklad hovorí s niekým, kto práve prehral dôležitý proces a spýta sa ho ako sa má, môže očakávať skľúčenú odpoveď. Človek naladený na repík v takej situácii rutinne odpovie „dobre, ďakujem“, a museli by ste ho poznať naozaj dlho a dobre, aby ste v tejto odpovedi vycítili sklamanie. Ľudia, ktorí repík potrebujú prezentujú svojmu okoliu zásadne bezstarostnú, milo veselú tvár. Preto v praxi nie je jednoduché negatívny stav repíka spoznať.

Keď človek potrebuje repík, je vnútorne mučený strachom a obavami, často sú to materiálne starosti, strach z choroby, straty peňazí, ťažkosti v zamestnaní. Ale takýto človek by si radšej jazyk odkusol, akoby mal o tom niekomu povedať. Ako to vyzerá v jeho vnútri, do toho nikoho nič nie je. Vždy zachováva dekórum, podobne ako zachováva dobrú náladu herec na javisku, hoci sa v zákulisí odohráva pravá dráma.

Povahy naladené na repík sú už z domova veľmi závislé na harmónii a súčasne sú veľmi senzitívni. Hádkami a disharmóniou vo svojom okolí trpia tak, že všetko radšej prehltnú alebo obetujú pre to, aby bol zachovaný pokoj. Sú vyslovene priateľskí k svojim blížnym, s prianím, aby sa k nim všetci tiež chovali priateľsky. Kvôli veselej a dobrej nálade, ktorú okolo seba šíria, sú veľmi obľúbení. Sú to ľudia, ktorí udržiavajú dobrú náladu na každej párty. Aj ako chorí sú títo ľudia uznávaní, pretože sa pretvarujú, skrývajú svoje ťažkosti a vtipmi rozveseľujú aj ošetrujúci personál.

Keď je typ repíku úplne sám, presúvajú sa mu potlačené problémy do vedomia. Ale keďže problémy z princípu nechce brať na vedomie, a predovšetkým tie, ktoré súvisia s jeho osobou, nenechá radšej nikdy dôjsť k tomu, aby bol sám. Vrhá sa do víru aktivít, podnikania, spoločnosti od diskoték po neziskové združenia a spolky. Mnoho týchto ľudí zapíja svoje starosti pohárikom vína alebo sa euforicky snaží zakryť nepekné pocity tabletkami alebo drogami. Negatívny stav sa podobá alkoholovej eufórii, človek je navonok uvoľnený, ale vnútorne napätý.

Na základe vysokej vnímavosti a rozptýlenosti sú ľudia typu repík len zriedka dôslední vo výdrži. Napríklad žena v repíkovom stave sa trápi tým, že nevie dodržať diétu, ale chodí hnaná vnútorným nepokojom v noci vyjedať chladničku. Stáva sa to obyčajne vtedy, keď ju začnú mučiť hlodavé myšlienky.

V repíkovom stave sa človek trápi aj malými všednými vecami, nevybavenými telefonátmi, neodoslanými dopismi, sexuálnymi „nezdarmi“. Mnohí majú malé tajné neresti.

Dôvod k sklonu k repíku vidia praktici v spoločensky silno orientovanom rodičovskom domove, kde boli deti od mala vychovávané ku „keep smiling“… Väčšiu úlohu tu ale hrajú vnútorné vlohy. V porovnaní s ostatnými sú viac orientovaní vonkajšou úrovňou osobnosti a nechcú to, čo sa odohráva na vnútornej úrovni ani cítiť, ani nechať sa prejaviť navonok. Povrch musí vyzerať perfektne, aj keď niekedy pod povrchom vládne chaos. Človek reaguje ako siamské dvojča, ktoré sa identifikuje s jednou, tou veselou, neproblematickou polovicou svojej osobnosti. Tá druhá je tvrdošijne prehliadaná. Sebe aj druhým sa pokúša nahovoriť, že druhá polovica vôbec neexistuje. Inak povedané – energetická výmena medzi úrovňou skúseností a úrovňou myslenia je narušená. Často panuje medzi týmito úrovňami chronický vojnový stav.

V stave repíka podlieha osobnosť dvojakému omylu. Pretože neuznáva svoju veľkú časť, nemôže vybudovať so svojim vyšším Ja úplný kontakt a preto ani nemôže rozoznať program, pre ňu v duši uložený. Miesto toho koná podľa vlastného obmedzeného maxima, ktoré je väčšinou silno materialisticky zafarbené. Ale keďže sa pritom snaží, ako každá ľudská bytosť, o ideálny stav, ktorý nemôže nájsť vo svojom vnútri, hľadá ho vo vonkajších okolnostiach, obsahujúcich určitú ľahkosť a duchovno. „Vínne blaho“ a drogová eufória sa stavu, po ktorom človek túži, podobajú zdanlivo najviac, ale v skutočnosti sú mu na hony vzdialené. S nimi totiž neprichádza duchovné jasno, ale pravý opak, duchovné zatemnenie.

Akonáhle sa osobnosť ku svojej celistvosti prizná a akonáhle sa nechá viesť svojim vyšším Ja, začnú k nej prúdiť stabilizujúce sily jej vlastnej duše. Dostane vnútornú silu a vytrvalosť k lepšej konfrontácii so všednými tienistými stránkami. Už nepotrebuje negatívne skúsenosti potláčať, ale môže ich integrovať vo svojom vedomí.

V pozitívnom stave človek rozozná relativitu všetkých problémov a nachádza onen žiarivý, radostný stav, ktorý doteraz hľadal vonku, v sebe. Človek je naplnený pravou radosťou a používa svoje vynikajúce charakterové schopnosti, ako je rozlišovanie, vnútorná vyváženosť, bystrosť a diplomatická zdatnosť k vlastnému uspokojeniu a pre blaho okolia.

V praxi je repík jedným z kvetov, ktoré sa často ordinujú deťom.

Deti tohto typu sú normálne veselé, blažené, ich slzičky rýchlo schnú. Keď prechádzajú, ako iné deti, obdobím osamelosti a smútku, pomôže im repík k lepšiemu sebavyjadreniu. Aj v puberte, keď si mladí musia ujasniť mnoho protichodných myšlienok a citov, môže repík dobre poslúžiť.

Pri stanovení diagnózy sa doporučuje viesť s týmito ľuďmi voľný, porozumenia plný rozhovor a nezachádzať do hľbky.

Vnútorný nepokoj sa môže ukázať v telesných symptómoch – hryzenie nechtov, poťahovanie za vlasy, jemné chvenie rúk, oštipovanie alebo podráždenie pokožky. Mnoho pacientov v noci škrípe zubami. Osvedčil sa aj ako doplnková liečba pri mániách, zvlášť pri alkoholizme, kde boli rysy repíku rozoznateľné.

Spolu so sklerantom môže stabilizovať vonkajšie adaptačné ťažkosti napríklad u ľudí, ktorí pracujú na smeny alebo zamestnancov leteckých spoločností pohybujúcich sa v rôznych časových zónach.KĽÚČOVÉ SYMPTÓMY
Človek sa pokúša ukryť mučivé myšlienky a vnútorný nepokoj za fasádou veselosti a bezstarostnosti.SYMPTÓMY V BLOKOVANOM STAVE
– človek by rád žil v mieri a chcel by mať okolo seba dobrú náladu, kvôli hádkam a blbej nálade sa dostáva do duševnej tiesne
– robí všetko možné, len aby bol pokoj a mier
– obetuje skoro všetko, aby udržal vnútorný aj vonkajší mier, a aby sa vyhol konfrontáciám
– vlastné starosti a vnútorný nepokoj schováva za maskou vtipu a veselosti
– motto: vždy s úsmevom
– dobrý dojem navonok je pre človeka veľmi dôležitý
– človek bagatelizuje vlastné problémy a nehovorí o nich, neprizná ich ani vtedy, keď je kvôli nim oslovený
– aby unikol svojim hlodavým a starostiplným myšlienkam, je za každé vzrušenie a pripravený na každú zmenu, napríklad kino, akcia, párty, v akejkoľvek forme
– človek je družný, aby v spoločnosti zabudol na vnútornú núdzu
– na každej párty je dobrým priateľom, bezva kamarátom, rozdáva mier a náladu
– podľa okolností siahne po alkohole, tabletkách alebo drogách, aby prestál ťažkosti v dobrej nálade, a aby ukľudnil mučivé myšlienky
– musí byť neustále v pohybe, aby nemusel premýšľať
– ako chorý sa pretvaruje, zakrýva svoje ťažkosti, baví vtipmi aj ošetrovateľov
– znepokojuje sa tým, že nie je schopný dodržať plán ako napríklad schudnúť, prestať fajčiť a podobne
– tajomná duševná bolesť a pocit osamelosti v detstve u detí, ktoré obyčajne vedia na svoj zármutok rýchlo zabudnúťPOTENCIÁL V TRANSFORMOVANOM STAVE
– vyrovnanosť, súdnosť, objektivita
– pravá vnútorná radosť
– dôverivý optimista, bystrý diplomat, neúnavný pôvodca mieru
– človek vie ignorovať to, čo mu kalí život, správne hodnotí problémy
– môže sa vlastným starostiam srdečne zasmiať, pretože je mu jasná ich relatívna bezvýznamnosť
– rozoznáva jednotu množstvaDOPORUČENÉ POMOCNÉ PRAKTIKY
– zhodiť ružové okuliare a dívať sa na situáciu objektívne
– zobrať konflikty na vedomie, eventuálne písomne analyzovať, na papieri vyriešiť, nájsť podstatné princípy
– rozoznať v sebe hlavné protiklady a spojiť ich
– žiť viac do hĺbky ako do šírky
– vzdať sa stimulantov, žiť menej konzumne a viac produktívne
– jóga na harmonizovanie energetického systému
– podnety k pozitívnemu programovaniu
„Kde je svetlo, musí byť aj tieň. Skutočnosti sa dívam do očí“
„Mier nájdem v sebe“
„Užívam si aj temné stránky života“
„Budujem spojenie medzi svojimi rôznymi úrovňami osobnosti“.

Zdroj: Scheffer, M.: Bachova květová terapie. Teorie a praxe. Pragma 1994
Preklad a úprava: Stanka Miková
Foto: https://www.mydlarnarubens.cz/katalog/repik-lekarsky

Scroll to Top