BACHOVKY – ROCK ROSE

Loading

Devätorník peniažtekovitý – ROCK ROSE – je spojený s duševnými kvalitami odvahy a nepoddajnosti. Je jedným z najdôležitejších kvetov, ktoré predstavujú záchranu.

V negatívnom stave je osobnosť akútne až do krajnosti ohrozená duševne, a často aj telesne. Sú to výnimočné stavy a krízové situácie, ako napríklad úrazy, náhle ochorenie, prírodné katastrofy, kde sa človek nedokáže vysporiadať s napadnutím elementárnymi energiami. Všetko sa deje príliš rýchlo a zlým smerom. Osobnosť je oddelená od svojho vyššieho Ja celými svetmi a zotrváva, naplnená strachom, v svojich smrteľných medziach, miesto aby sa zverila vedeniu svojej duše, z ktorej by sa jej dostalo sily, s ktorou by situáciu zvládla.

Utečenec uteká cez hranice. Územie je zamínované a reflektory pravidelne prehľadávajú okolie. Zrazu sa ozve za ním psí štekot. Objavili ho? Srdce mu tlčie až v hrdle. Strachom zmyslov zbavený beží ako štvané zviera, ako o život…

To je extrémny prípad tohto stavu. S podobnou vnútornou dramatickosťou sa odohrávajú všetky prípady, aj keď vonkajšie okolnosti nie sú až tak hrozivé. V každom prípade panuje akútne duševné nebezpečenstvo, 1. stupeň poplachu. Keď je zasiahnuté telo, je to situácia, v ktorej človek zavolá prvú pomoc. „Obeť“ býva ako zmyslov zbavená. Videnie, sluch a hovorenia je obmedzené, panuje len čistá panika, púhe zdesenie, holý strach. Náhle, životu nebezpečné ochorenie v rodine, ktoré núti príbuzných myslieť na najhoršie, vyžaduje túto esenciu pre obe strany, pre chorého, aj pre príbuzných.

Deti, ktoré sa v noci s krikom prebúdzajú z hrozného sna, by mali po dúškoch dostávať esenciu tak dlho, kým sa zase neukľudnia. Aj človek, ktorý o vlások unikol automobilovému nešťastiu alebo bombovému atentátu, a ktorému ešte stále sedí strach v kostiach, je v negatívnom stave.

Niektorí ľudia výstižne líčia tento stav ako známu „ranu na solar“, pretože solar plexus je preťažený. Všetko prišlo príliš rýchlo a centrálny nervový systém to nezvláda. Senzitívni ľuda hovoria, že čakra solar plexus „ostane príliš široko otvorená“. Niekto potom pociťuje solar plexus ako „otvorenú ranu“ alebo ako „kameň v žalúdku“.

V takom stave sa človek cíti vydaný napospas násiliu živlov a od strachu potí krv a vodu. Toto vyžarovanie strachu (emanácia) sa potom vyleje do celej aury, ako výstižne popisuje mnoho senzibilov.

Energia rock rose vyslobodí osobnosť z ustrašenej stuhlosti a spôsobí, že sa kyvadlo prehúpne z negatívneho do pozitívneho stavu. Zo zajatia strachom sa dostaví odvaha, dokonca často hrdinstvo, ktoré v extrémnych prípadoch zabudne na vlastné Ja pre blaho druhých. Je zaujímavé, že kvety devätorníka peniažtekovitého majú zvlášť silné žlté žiarenie. Žltá je farba kvetov, ktoré vedia akumulovať väčšinu tepelných lúčov slnka.

Je to odvaha, s ktorou matka holými rokami zadrží auto, ktorý hrozí prejsť jej dieťa hrajúce sa na ceste, hrdinstvo, ktoré nechá zvíťaziť partizánov nad presilou nepriateľa. Devätorník dokáže mobilizovať ohromné sily, ktoré spôsobia, že ľudia prerastú sami seba. Siegfried a Panna Orleánska sú pozitívnymi symbolmi devätorníka.

Väčšinou ide o prechodný stav. U detí, ktoré ešte nie sú duševne tak stabilné ako dospelí, sa objavuje relatívne často. Ale pravé typy sa nájdu aj medzi dospelými, ktorí navonok ani nevyzerajú, žeby sa obzvlášť báli. Takí ľudia majú veľmi často jemný nervový systém a niekedy málo vyvinuté nadobličky, s ktorými už prišli na svet. Ich rezervy duševnej sily sú rýchlo vyčerpané a často sú považovaní za vegetatívne labilných. Medzi ich predkami sa nahusto nájdu alkoholici.

Ľudia, ktorí podliehajú duchovnej disciplíne sa môžu do tohto stavu dostať, keď sú náhle behom svojho vývoja konfrontovaní so značnou archetypálnou temnotou.

Jeden anglický lekár ho doporučuje ako doplnkové opatrenie ku konvenčnému ošetrovaniu pri úpale.

Niekto spočiatku nedokáže dobre rozlíšiť devätorník a bledavku:
Devätorník: vždy sa jedná o akútny a prechodný stav, s ktorým sa musí okamžite niečo urobiť. V popredí stojí strach.
Bledavka: ide o latentné následky duševnej traumy, ktorá bola zatlačená do podvedomia. Strach nie je veľmi vidieť, je to skôr druh smutnej skľúčenosti.

V prípade pochybností si treba dať oba kvety.KĽÚČOVÉ SYMPTÓMY
Pocity teroru a paniky, krajne akútne stavy strachu a hrôzy.


SYMPTÓMY V BLOKOVANOM STAVE
– človek má náhle sklon podľahnúť vnútornej panike
– náhle, stupňujúce sa pocity strachu v telesne alebo duševne výnimočných situáciách
– teror, horor, čistá hrôza, nervový systém blbne
– človek je od strachu ako zmyslov zbavený, nepočuje, nevidí, nehovorí, srdce sa skoro zastaví
– pocity strachu pri nehodách, prírodných katastrofách, životu nebezpečných zraneniach
– často u detí, ktorým ľahko začne búšiť srdiečko a spotia sa im ruky
– človek nemôže z nervových dôvodov čokoľvek poskytnúť druhému
– solar plexus bolí alebo je pociťovaný ako kameň
– často u ľudí, ktorí dlho konzumovali drogy
– často u ľudí z nervovo labilných rodín


POTENCIÁL V TRANSFORMOVANOM STAVE
– hrdinstvo
– človek vo výnimočných stavoch a v krízových situáciách sám seba prerastá a vie zmobilizovať takmer nadľudské sily
– zasadzuje sa o blaho druhých, bez ohľadu na nebezpečenstvo hroziace jeho vlastnej osobe


DOPORUČENÉ POMOCNÉ PRAKTIKY
(v akútnych prípadoch väčšinou nemožné)
– ľudia, ktorí ho potrebujú často by sa mali učiť svoj solar plexus mentálne chrániť, napríklad duchovnou imagináciou „svetelného štítu“, ktorý nosia pred ním
– dychová terapia
– modlitby, mantry
– podnety k pozitívnemu programovaniu
„Ja som viac, než je moje telo“
„Som v Božích rukách“
„Prúdia ku mne netušené sily“.

Zdroj: Scheffer, M.: Bachova květová terapie. Teorie a praxe. Pragma 1994
Preklad a úprava: Stanka Miková
Foto: https://martinaucitelka.wordpress.com/2015/08/02/4-devatornik-peniaztekovy-helianthemum-nummularium/