BACHOVKY – ROŽEC

Loading

Rožec – CERATO – je spojený s princípom vnútornej istoty, s vnútorným hlasom, intuíciou. V negatívnom stave má človek problémy s akceptovaním správnych vnútorných poznatkov, väčšinou bez toho, aby si toho bol vedomý.

Je vyžadované rozhodnutie. Intuitívna odpoveď je tu, ale hlava, racionálny rozum túto odpoveď nepripustí, bleskovo ju zakryje všelijakými obvyklými argumentami a prevzatými vzormi správania. To, čo bolo intuitívne rozoznané ako správne, nemôže byť prenesené do praxe. Vznikne nevedomá rozpoltenosť. To vedie k neistote voči vlastným rozhodnutiam, k nedôvere vo vlastnú intuíciu.

Nedorozumenie vyplýva z osobnosti, ktorá sa zdráha vidieť a rozpoznať úlohu vyššieho Ja. Miesto, aby človek videl, že k tomu, čo je preňho najlepšie ho môže viesť jedine jeho vyššie Ja, hľadá odpoveď vo vonkajšom svete, často v bežných teóriách, získaných názoroch a v skúsenostiach ľudí úplne iného založenia.

Ľudia, ktorí rožec potrebujú, nervujú svoje okolie otázkami k ich osobným problémom a problémikom. Ako by si to na mojom mieste urobil Ty? Ja to vlastne presne viem, ale nejako sa na to nechcem spoľahnúť. Tak jednoduché to predsa nemôže byť… To sú typické výroky tohto naladenia.

Mnoho ľudí v tomto stave nevie, že vlastne vie toho veľmi veľa. Preto títo ľudia zháňajú stále viac informácií, a len ich hromadia ako na vkladnej knižke, namiesto aby s nimi pracovali. Týmto spôsobom nemôžu vedome nazbierať žiadne osobné skúsenosti. Ale iba z osobných skúseností vyrastie istota a dôvera vo vlastné rozhodnutia.

Ľudia, ktorí sa bezpodmienečne držia práve módnej diéty, aj keď im preukázateľne nerobí dobre, sú v negatívnom stave. „Ja viem, že som cibuľu nikdy dobre neznášal, ale keď to hovorí profesor XY, musí to byť dobré…“ Títo pacienti si škodia, aj keď o tom vedia a preto občas pôsobia naivne až prihlúplo.

Kto s rožcom pracuje, začne silnejšie vnímať svoj vnútorný hlas. A čím viac mu dôveruje, tým je ten hlas výraznejší. Šťastne zistí, že má v pravý čas k dispozícii všetko potrebné poznanie a že ho môže použiť k bleskovému rozhodnutiu, k diagnózam, k interpretáciám a koreláciám. Vtedy sa často objaví silné prianie zdieľať toto poznanie s ostatnými.

Pozitívna energia rožca je stanovisko plné istoty, s ktorou sa človek nenechá žiadnymi, ani tými najpresvedčivejšími argumentami odvrátiť od svojich argumentov, ktoré rozoznal ako správne.

Praktici referujú o tom, že rožec silno podporuje snívanie a že sny nie sú zabúdané.

Tento stav prichádza často súčasne s naladením na zemežlč alebo sklerant.

Príčina naladenia na rožec tkvie často v školskom období, v ktorom býva vývoj intuície u mnohých ľudí potlačený vysokými požiadavkami na učivo.


KĽÚČOVÉ SYMPTÓMY
Nedostatočná dôvera vo vlastnú intuíciu

SYMPTÓMY V BLOKOVANOM STAVE
– nedôvera vo vlastný úsudok
– človek neustále žiada druhých o radu
– veľa hovorí a nervuje druhých neustálym skákaním do reči
– prehnane si ctí mienku druhých
– premrštený hlad po informáciách
– hromadí poznanie bez toho, aby ho použil
– zneistí rozhodnutím druhých
– nechá sa proti svojim presvedčeniam a vo svoj neprospech viesť druhými
– o práve prijatom rozhodnutí pochybuje už v nasledujúcom okamihu
– hľadá potvrdenie u autorít
– pôsobí na druhých ľahkoverne až prihlúplo, dokonca hlúpo
– miluje konvencie, pýta sa, čo je momentálne v móde
– má sklon k napodobovaniu druhých ľudí
– deti preškrtávajú v školských testoch správne odpovede


POTENCIÁL V TRANSFORMOVANOM STAVE
– človek je intuitívny a nadšenia schopný, zvedavý, po poznaní túžiaci
– vie dobre zbierať, spracovať a použiť informácie
– s radosťou predáva poznanie
– dobrá koordinácia abstraktného a konkrétneho myslenia
– nechá sa viesť vnútorným hlasom, dôveruje si a stojí za svojim rozhodnutím
– koná múdro


DOPORUČENÉ POMOCNÉ PRAKTIKY
– dychové cvičenia, ktorými sa človek spojí so svojim vnútrom
– spojenie s prírodou, tichá meditácia v prírode
– podnety k pozitívnemu programovaniu
„Vnútorný hlas, hovor na mňa, počujem Ťa“
„Všímam si svoje impulzy“
„Len ja môžem rozhodnúť, čo je pre mňa dobré“
„Dôverujem svojmu vnútornému vedeniu“

Zdroj: Scheffer, M.: Bachova květová terapie. Teorie a praxe. Pragma 1994
Preklad a úprava: Stanka Miková
Foto: http://www.flowers-gardens.net/flowers/ceratostigma.html