BACHOVKY – RUŽA

Loading

Šípková ruža – WILD ROSE – je spojená s duševnými potenciálmi obetavosti a vnútornej motivácie. V negatívnom stave je princíp obetavosti nesprávne chápaný a negatívne prežívaný. Človek zažíva pocit prázdnoty, ne-zmyslu a nedostatok vnútornej motivácie k akémukoľvek snaženiu.

Miesto, aby sa človek radostne oddal životu a svojej úlohe v rámci väčšieho celku, cíti sa oddelený, prázdny, opustený a bez záujmu. Toto nedorozumenie pochádza často z prvých dní života alebo je prenesené z minulých foriem existencie. Človek sa vzdá vlastnej iniciatívy, apaticky rezignuje na vnútorný aj vonkajší život.

Novorodeniatko, ktoré dlhé hodiny márne plače za maminkou, niekedy prestane dúfať, že mama ešte niekedy príde a utíši jeho hlad. S pocitom totálnej prázdnoty a osamotenia bez hraníc sa vzdá svojmu osudu. Záujem o život mizne. To, čo ostáva, je živorenie zbavené energie. Skúsenosť je tak náročná, že dôjde k „zlomeniu ducha“.

Ľudia, ktorí potrebujú ružu, kapitulovali a otupene sa zmierili s osudom ako doživotným odsúdením. Veria v nezmeniteľnosť súčasného stavu, svojej chronickej choroby, svojho viaznúceho manželstva alebo neuspokojivého povolania. Na myšlienku, že by mohlo existovať aj niečo iného vôbec neprídu. „To máme v rodine“, „S týmto musím žiť“, „Pre mňa je už tak či tak neskoro“., hoci okolnosti často vôbec nie sú až také negatívne.

Tento stav sa označuje aj ako „duchovná anémia“, pretože bytosť nie je schopná pre prekážajúci program prijímať životnú energiu z vesmíru v správnej kvalite, ani ju v sebe nevie transformovať.

Nie vždy je tento stav tak znateľný, ako je tu uvedené. Prebieha na subtílnych rovinách, môže byť kompenzovaný druhom zúfalej aktivity, ako to niekedy môžeme zažiť u úspešných manažérov.

Kto ružu užíva, pocíti, ako pozvoľna ožíva na duchu a znovu začína žiť. Vykúpený sa môže každým dňom viac venovať životu. Zaplavovaný stále väčším množstvom životnej energie, môže do seba nechať prúdiť všetky veľké i malé bohatstvá života s radostným očakávaním a živým záujmom.

Ruža je často dlhodobým prostriedkom, ale preukázala sa ako nápomocná aj v prechodných stavoch bez energie, napríklad behom psychoterapie, v ktorej sú spracovávané prvé roky života, po oslabení životnej sily silným vydaním sexuálnej energie, po potratoch alebo vo fázach intenzívnej práce na svojej osobnosti.

Rozdiel v beznádeji u ruže a gorse:
Ruža: žije v ochromujúcej ľahostajnosti, vôbec ju nenapadne dúfať v niečo iné, pasívna
Gorse: má nádej, je zúfalý, pretože si myslí, že musí svoju nádej definitívne pochovať, vnútorne je o niečo aktívnejší ako ruža

Rozdiel v rezignácii typu jedlý gaštan a ruža:
Ruža: človek sa uspokojil s tým, že prekročil hranicu, vnútorne vec úplne alebo čiastočne vzdal, pasívnejší typ než gaštan
Jedlý gaštan: človek si myslí, že jeho záťaž dosiahla medze únosnosti, stojí bezprostredne pred hranicou rezignácie, ale ešte sa nevzdáva
KĽÚČOVÉ SYMPTÓMY
Nezúčastnenosť, apatia, rezignácia, vnútorná kapitulácia, zlomený duch, pocit prázdnoty a odpojenia, osamelosť.SYMPTÓMY V BLOKOVANOM STAVE
– človek vnútorne rezignoval, hoci okolnosti nevyzerajú až také beznádejné alebo negatívne
– totálna strata radosti zo života a strata vnútornej motivácie
– človek sa už nesnaží niečím jeho život pozitívne zmeniť
– fatalisticky sa uspokojil so svojim problémom
– poddáva sa svojmu osudu, napríklad nešťastnému manželstvu, neuspokojivému povolaniu, chronickej chorobe a podobne
– podvedomý zármutok
– človek je chronicky unudený, vnútorne prázdny, ľahostajný
– nevie nájsť v živote zmysel, len sa tak pretĺka
POTENCIÁL V TRANSFORMOVANOM STAVE
– človek denne nachádza nový záujem o život
– zvládne všedný deň bez ochromujúceho pocitu rutiny
– vie sa s potešením oddať svojim vnútorným životným zákonom
– žije v pocite vnútornej slobody a flexibilityDOPORUČENÉ POMOCNÉ PRAKTIKY
– poznať, že človek musí svoje mentálne programy vedome zmeniť
– psychoterapia so symbolovou prácou
– telesné hobby, kde musí človek reagovať a improvizovať
– podnety k pozitívnemu programovaniu
„Všetko, čo si prajem od života, mi patrí“
„Cítim, ako sa môj život stáva krásnejší a zaujímavejší“
„Plne vstupujem do života“
„Vyvíjam nové, pozitívne životné programy“.

Zdroj: Scheffer, M.: Bachova květová terapie. Teorie a praxe. Pragma 1994
Preklad a úprava: Stanka Miková
Foto: https://www.weleda.com/ingredients/lead-plants/wild-rose-oil