BACHOVKY – RUŽA

Šípková ruža – WILD ROSE – je spojená s duševnými potenciálmi obetavosti a vnútornej motivácie. V negatívnom stave je princíp obetavosti nesprávne chápaný a negatívne prežívaný.

Miesto, aby sa človek radostne oddal životu a svojej úlohe v rámci väčšieho celku, zafixoval sa v stave ruže, poddal sa negatívnym skúsenostiam. Toto nedorozumenie pochádza často z prvých dní života alebo je prenesené z minulých foriem existencie. Človek sa totálne vzdá vlastnej iniciatívy, apaticky rezignuje na vnútorný aj vonkajší život.

Novorodeniatko, ktoré dlhé hodiny márne plače za maminkou, niekedy prestane dúfať, že mama ešte niekedy príde a utíši jeho hlad. S pocitom totálnej prázdnoty a osamotenia bez hraníc sa vzdá svojmu osudu. Záujem o život mizne. To, čo ostáva, je vegetovanie zbavené energie. (Situácia je tak náročná, že dôjde k „zlomeniu ducha“, pozn. Stanka)

Ľudia, ktorí potrebujú ružu, vyzerajú často ako napoly mŕtvi, ako rastliny, ktoré bez miazgy chradnú a vädnú. Z depresií sú dávno vonku. Kapitulovali a otupene sa zmierili s osudom ako doživotným odsúdením. Veria v nezmeniteľnosť tohto stavu, svojej chronickej choroby, svojho viaznúceho manželstva alebo neuspokojivého povolania. Na myšlienku, že by mohlo existovať aj niečo iného vôbec neprídu. „To máme v rodine“, „S týmto musím žiť“, „Pre mňa je už tak či tak neskoro“. Takéto a podobné bezvýrazným hlasom prenášané vety ostatní väčšinou nepociťujú, pretože okolnosti často vôbec nie sú až také negatívne.

Pretože ľudia v tomto ladení sú nudní a preto únavní spoločníci, pôsobí ich apatický nezáujem skľučujúcim dojmom na každú atmosféru.

Tento stav sa označuje aj ako „duchovná anémia“, pretože bytosť nie je schopná pre prekážajúci mentálny program prijímať životnú energiu z vesmíru v správnej kvalite, ani ju v sebe nevie transformovať.

Nie vždy je tento stav tak znateľný, ako je tu uvedené. Prebieha na subtílnych rovinách, môže byť kompenzovaný druhom zúfalej aktivity, ako to niekedy môžeme zažiť u takzvaných úspešných manažérov.

Kto ružu užíva, pocíti, ako pozvoľna ožíva na duchu a znovu začína žiť. Vykúpený sa môže každým dňom viac venovať životu. Zaplavovaný stále väčším množstvom životnej energie, môže do seba nechať prúdiť všetky veľké i malé bohatstvá života s radostným očakávaním a živým záujmom.

Ruža je často dlhodobým prostriedkom, ale preukázala sa ako nápomocná aj v prechodných stavoch bez energie, napríklad behom psychoterapie, v ktorej sú spracovávané prvé roky života, po oslabení životnej sily silným vydaním sexuálnej energie, po potratoch alebo vo fázach intenzívnej práce na svojej osobnosti.

Rozdiel v beznádeji u ruže a gorse:
Ruža: žije v ochromujúcej ľahostajnosti, vôbec ju nenapadne dúfať v niečo iné, totálne pasívna
Gorse: má nádej, je zúfalý, pretože si myslí, že musí svoju nádej definitívne pochovať, vnútorne je o niečo aktívnejší ako ruža

Rozdiel v rezignácii typu jedlý gaštan a ruža:
Ruža: človek sa uspokojil s tým, že prekročil hranicu, vnútorne vec úplne alebo čiastočne vzdal, pasívnejší typ než gaštan
Jedlý gaštan: človek si myslí, že jeho záťaž dosiahla medze únosnosti, stojí bezprostredne pred hranicou rezignácie, ale ešte sa nevzdáva
KĽÚČOVÉ SYMPTÓMY
Nezúčastnenosť, apatia, rezignácia, vnútorná kapitulácia. (zlomený duch, pozn. Stanka)SYMPTÓMY V BLOKOVANOM STAVE
– človek vnútorne rezignoval, hoci okolnosti nie sú až také beznádejné alebo negatívne
– totálna strata radosti zo života a strata vnútornej motivácie na základe nevedomých negatívnych rozhodnutí
– človek už neusiluje vôbec o nič, čo by mohlo jeho život pozitívne zmeniť
– fatalisticky sa so všetkým uspokojil
– poddáva sa svojmu osudu, napríklad nešťastnému manželstvu, neuspokojivému povolaniu, chronickej chorobe a podobne
– verí, že je negatívne dedične zaťažený
– podvedomý zármutok
– človek je chronicky unudený, vnútorne prázdny, ľahostajný
– na svoj stav sa nesťažuje, pretože ho má za normálny
– je ochabnutý, celkom bez energie, apaticky vegetuje
– hovorí monotónnym, nejasným hlasomPOTENCIÁL V TRANSFORMOVANOM STAVE
– človek denne nachádza nový záujem o život
– zvládne všedný deň bez ochromujúceho pocitu rutiny
– vie sa s potešením oddať svojim vnútorným životným zákonom
– žije v pocite vnútornej slobody a flexibilityDOPORUČENÉ POMOCNÉ PRAKTIKY
– poznať, že človek musí svoje mentálne programy vedome zmeniť
– psychoterapia so symbolovou prácou
– telesné hobby, kde musí človek regovať a improvizovať
– podnety k pozitívnemu programovaniu
„Všetko, čo si prajem od života, mi patrí“
„Cítim, ako sa môj život stáva krásnejší a zaujímavejší“
„Plne vstupujem do života“
„Vyvíjam nové, pozitívne životné programy“.

Zdroj: Scheffer, M.: Bachova květová terapie. Teorie a praxe. Pragma 1994
Preklad a úprava: Stanka Miková
Foto: https://www.weleda.com/ingredients/lead-plants/wild-rose-oil

Scroll to Top