BACHOVKY – SKLERANT

Loading

Sklerant ročný – SCLERANTHUS – je spojený s duševnými potenciálmi vnútornej vyváženosti a jednoznačnosti v mnostrannosti. V negatívnom stave človek kolíše medzi dvoma extrémami.

Kto pozoroval niekedy lúčnu kobylku, ako podnietená najmenším pohybom v okolí skáče veľkými skokmi sem a tam, zdanlivo bez cieľa, pochopí, ako sa cíti človek v negatívnom stave. Impulz zvonku stačí a reaguje hneď tak, a v najbližšom okamihu presne naopak.

Dnes sa človeku noví susedia zdajú úchvatní a takmer sa s nimi zbratá, zajtra mu idú na nervy tak, že by im najradšej práskol dvermi pred nosom.

Večer pevne prisľúbi, že kúpi spolu s priateľmi chatu, skoro ráno po prebudení sa pýta, či sa snáď nezbláznil a pokúša sa telefonicky všetko odvolať. Behom rozhovoru sa ale nechá opäť prehovoriť a chce si celú vec ešte rozmyslieť. To opakuje ešte niekoľkokrát, až si nakoniec priatelia nájdu spoľahlivejších partnerov.

V negatívnom stave je človek ako váha, ktorá sa ustavične preklápa z jednej strany na druhú do extrémov – výska radosťou, je smrteľne skormútený, vysoko aktívny alebo úplne apatický. Dnes horí pre jednu myšlienku, zajtra je úplne bez záujmu. Kvôli neustálemu meneniu mienky a nálady vyzerajú títo ľudia v očiach ostatných ako labilní a nespoľahliví.

Dievčina, ktorá sa nemôže rozhodnúť medzi dvoma ctiteľmi, je klasickým prípadom. Keď je v spoločnosti pokojného úradníka, je jej úplne jasné, že sa s ním bude mať dobre. Keď ide s veselým, podnikavým inžinierom, ktorý by chcel vycestovať do Austrálie, pýta sa, čo ju vlastne v Európe ešte drží. Keď je sama a dumá o tom, čo vlastne chce, nedôjde k rozhodnutiu nikdy, ale pendluje bezvýsledne medzi oboma možnosťami, týždne a mesiace. So svojimi pochybnosťami sa nezverí ani rodičom, ani dobrým priateľom, pretože v protiklade typu rožec sa človek typu sklerant nenamáha dôjsť k výsledku a je mu jedno, ako dlho to potrvá.

V Bachovom stredisku, v zbierke štúdií rôznych prípadov, referuje Chancellor o jednom plukovníkovi, ktorý potreboval celé tri mesiace na to, aby sa prebojoval k rozhodnutiu nechať sa vyšetriť.

Táto vnútorná váhavosť sa u ľudí s nádychom sklerantu prejavuje často i navonok mnohými roztržitými a nervóznymi gestami. Človek robí množstvo zbytočných pohybov – „nevrť sa toľko“, hovorí matka takémuto dieťatku. Niektoré ženy, ktoré potrebujú sklerant si niekoľkokrát denne vymenia oblečenie, spolu so svojimi meniacimi sa náladami.

Takto ladení pacienti iritujú svojich lekárov, pretože symptómy ich ochorenia putujú sem a tam po celom tele. „A kde vás bolí dnes?“ pýta sa lekár a potichu premýšľa, či sa vôbec oplatí brať tie nové symptómy vážne.

Chýbajúca vnútorná rovnováha v tomto stave sa často prejaví aj telesne ako poruchy rovnováhy, kinetóza alebo problémy s vnútorným uchom. Premenlivá nálada sa prejaví tiež ako zmena extrémnych telesných stavov – zápcha a hnačka, horúčka a znížená teplota, nenásytnosť a nechuť k jedlu. Preto sklerant pomáha aj v tehotenstve.

Niektorí praktici sú tej mienky, že sklon k negatívnemu stavu môže vzniknúť v prvých dvoch až troch hodinách života, ak je človek v chaotickom prostredí konfrontovaný s mnohými dojmami naraz. Ako sklenená šošovka, ktorá jemne popraská pôsobením príliš silného zvuku a nemôže viazať svetlo, aj osobnosť typu sklerant nie je schopná vniesť poriadok do svojich impulzov a myšlienok, sústrediť ich do jedného ohniska a urobiť cieľavedomé a jednoznačné rozhodnutie. Jej energia sa túla bezcieľne sem a tam, od jednej fazety k druhej.

Omyl spočíva v tom, že sa osobnosť vzpiera jednoznačne povedať áno svojmu vedeniu vyšším Ja. Preto jej chýba vnútorné nasmerovanie na ciele dané dušou, ktoré by jej dalo mieru, silu a smer. Tak dlho, pokiaľ sa jednoznačne nerozhodne pre cestu svojej duše, bude pod vplyvom najrôznejších síl, bude loptičkou pohadzovanou pozemskými dualitami a bude priťahovná raz tým raz oným pólom. Tak premárni cenný čas a energiu a bude prešľapovať na mieste.

V negatívnom stave musí človek urobiť všetko pre to, aby sa myšlienkovo aj telesne dostal do svojho stredu a našiel svoj rytmus. Prvým krokom je vedomá snaha neklesať príliš hlboko, do extrémov svojich pozitívnych a negatívnych skúseností, ale sa pokúsiť o vnútornú zlatú strednú cestu. Človek by sa mal začať správať ako tanečník na lane,ktorý sa najprv naladí na svoj pohybový rytmus a potom, s nohami pevne na lane a pohľad koncentrovaný priamo dopredu, ľahko dosiahne svoj cieľ.

Ľahkosť, prichádzajúca z veľkej vnútornej sily, je pre ľudí v pozitívnom stave časo veľmi charakteristická. Svoje rozhodnutia robia s istotou námesačníka presne v správnom okamihu. A ako tanečník na lane neustále prepracováva svoje číslo, môžu aj títo ľudia integrovať vo svojom živote stále nové možnosti bez toho, aby strácali rovnováhu. Ich vnútorný pokoj, jednoznačnosť a rozhodný postoj pôsobia na nervóznych ľudí v ich okolí pozitívne a upokojujúco ako balzam na dušu.KĽÚČOVÉ SYMPTÓMY
Nerozhodný, vnútorne nevyrovnaný, prelietavý. Názory a nálada sa menia z minúty na minútu.


SYMPTÓMY V BLOKOVANOM STAVE
– nerozhodný kvôli vnútornému nepokoju
– je myšlienkami strhávaný z jednej možnosti do druhej
– extrémne výkyvy v nálade, pláč a smiech, výska od radosti, je smrteľne zarmútený
– prijíma mnoho impulzov, preskakuje v myšlienkách sem a tam ako lúčna kobylka
– pre neustále sa meniace názory pôsobí na druhých nespoľahlivo
– nedostatok vnútornej rovnomernosti a vnútornej rovnováhy, nervové krízy
– nekoncentrovaný, preskakuje v rozhovore od jednej témy k druhej
– kvôli vnútornej kolísavosti stráca cenný čas a zmešká v súkromí aj zamestnaní mnoho dobrých príležitostí
– pri vnútornom konflikte sa nepýta na radu druhých, ale pokúša sa dôjsť k rozhodnutiu sám
– často roztržité gestá
– telesné javy sprevádzajúce chýbajúcu rovnováhu môžu byť napríklad:
extrémne striedanie aktivity s apatiou
telesná teplota rýchlo stúpa a klesá
symptómy putujú po celom tele sem a tam
poruchy rovnováhy všetkého druhu
kinetózy
striedanie nenásytnosti s nechutenstvom
striedanie zápchy s hnačkou
zvracanie v tehotenstve a mnoho iných.


POTENCIÁL V TRANSFORMOVANOM STAVE
– koncentrácia a rozhodnosť
– človek udržiava svoju vnútornú rovnováhu za všetkých okolností
– mnohostranný a pohyblivý, môže vo svojom živote integrovať stále viac možností
– človek urobí správne rozhodnutie v momente, s istotou námesačníka
– jeho prítomnosť ukľudňuje druhých


DOPORUČENÉ POMOCNÉ PRAKTIKY
– nič nepreháňať, vyhýbať sa extrémom, namiesto kľukatej vnútornej línie sa skôr snažiť o mierne vlnenie
– dychové cvičenia, ktoré vyvažujú a zavádzajú do prúdu
– telesné hobby na obratnosť a rovnováhu ako kolieskové korčule, korčuľovanie, žonglovanie
– podnety k pozitívnemu programovaniu
„Nachádzam svoj vnútorný rytmus“
„Vo svojom strede nachádzam jednoznačné rozhodnutie“
„Idem po zlatej strednej ceste“
„Mám spojenie s vyšším Ja“.

Zdroj: Scheffer, M.: Bachova květová terapie. Teorie a praxe. Pragma 1994
Preklad a úprava: Stanka Miková
Foto: https://alchetron.com/Scleranthus