BACHOVKY – SLIVKA

Loading

Slivka čerešňoplodá – CHERRY PLUM – je spojená s princípom otvorenosti a miernosti. V negatívnom stave sa človek pokúša potlačiť duchovno-duševný proces vývoja.

Negatívny stav je silno extrémny, býva braný na vedomie celkom alebo aspoň napoly. Ľudia, ktorí vedome prežívajú negatívny extrémny stav tohto naladenia hovoria napríklad „Vnútorne sedím na bombe a bojím sa, že každú chvíľu vybuchne“. Alebo „K môjmu zdeseniu sa pristihujem pri násilníckych myšlienkach ako vziať kuchynský nôž a bodnúť manžela do chrbta“. (Ja som bola vydesená v šestonedelí z predstavy, ako vyhadzujem moje miminko z okna :(, pozn. Stanka).

V negatívnom stave sa človek bojí, že sa zblázni, že mu preskočí, že sa neovládne alebo úplne reálne stratí rozum. Nervy sú napnuté na prasknutie, človek až počuje vo svojom vnútri tikať časovanú bombu. Človek sa bojí, že môže každú chvíľu urobiť niečo strašné, čo by celý život ľutoval. Cíti, ako sa v jeho vnútri uvoľňujú destruktívne sily, ktoré nie je schopný zvládnuť.

Bývalí účastníci vojny líčia negatívne stavy, ktoré sa dostavia po niekoľodňovej nepretržitej paľbe v zákopoch alebo po dlhých týždňoch týrania v zajatí s výsluchmi. Vtedy je osobnosť redukovaná tak ďaleko, že príde moment, v ktorom chce sama seba vzdať. V extrémnom prípade vzniká, prinajmenšom na duchovnej úrovni, reálne nebezpečenstvo samovraždy. Stredoveké obrazy ako pokušenie svätého Antonína, na ktorom pekelné sily chcú prinútiť svätca ku kapitulácii, predstavujú tento negatívny stav.

Z psychologického hľadiska je príčinou negatívneho stavu strach vnútorne sa pustiť. Človek by chcel zabrániť tomu, aby sa z podvedomia vynárali obrazy, ktoré neznesie. Ezoterici v tejto súvislosti poukazujú na možnosť karmického zaťaženia silami, ktoré boli zneužité v iných existenčných formách.

Ďalšia zaujímavá ezoterická myšlienka o tom, prečo sa v dnešnej dobe objavuje tento stav častejšie – na túto planétu sa inkarnuje stále väčšie množstvo jemnejších a krehkejších duší do atmosféry stupňujúceho sa chaosu, pribúdajúcich jedov a vysokej miery vykorisťovania a zneužívania nielen ľudských bytostí. Silný kontrast medzi ich bytostnou štruktúrou a medzi pomermi v okolitom svete vedie na jemnejších úrovniach k chronickému stavu tohto naladenia, ktorý je u mladých ľudí zjavný navonok iba ako druh napätej roztržitosti.

Behom duchovného vývoja môže dojsť k negatívnemu stavu pred dôležitými a rozhodujúcimi krokmi. Pritom sa do vedomia tlačia myšlienky na sebazrušenie s deštruktívnymi obrazmi bez toho, aby s nimi museli byť spojené aj vyššie citované extrémne pocity.

V negatívnom stave sa osobnosť od vedenia vyšším Ja odvrátila úplne. Preto nevie vyššie sily, ktoré v sebe cíti rásť, zaradiť. Reaguje strachom. Chýba jej znalosť zákona, ktorý hovorí, že pri každom duchovno-duševnom vývoji spoločne s jasnými konštruktívnymi silami sú vždy aktivované ako protiklad aj temné deštruktívne sily. Človek sa ustrašene pokúša udržať tieto temné sily pod povrchom vedomia, ale tlak vytvára protitlak.

Akonáhle sa osobnosť postaví pod vedenie svojho vyššieho Ja, je vedená chaosom a tmou do svetla pravého určenia, a tým aj k neustále sa zväčšujúcemu poznaniu. Budú jej prístupné ohromné energetické rezervy. Tak jej bude umožnené znášať extrémne vnútorné aj vonkajšie nepríjemnosti, ktorým iní ľudia podliehajú. Príkladom pozitívneho stavu sú ľudia, ktorí prežili vojnové peklo alebo dlhodobé zajatie bez zničenia osobnosti.

V pozitívnom stave sa môže človek ponoriť hlboko do svojho podvedomia a tam získané poznatky a náhľady môže preniesť a vyjadriť v realite. Človek dokáže spontánne a pokojne zaobchádzať s veľkými silami a môže pokračovať obrovskými krokmi vpred.

V praxi sa toto naladenie ukáže niekedy už pri prvej diagnóze. Je vidieť strach v podstate osobnosti, strach otvoriť sa ďalšiemu vývojovému procesu. Tento negatívny stav sa zvonku vždy nerozozná. Extrémne stavy sa často prezradia vyžarovaním vynúteného kľudu a akoby široko otvoreným, niekedy strnulým pohľadom a zmenšeným počtom mrknutí.

Slivka sa osvedčila u detí, ktoré sa v noci pocikávajú. Tieto deti sa cez deň kontrolujú tak silno, že až v noci, keď vedomá telesná kontrola odpadá, dajú vnútorným strachom voľný priebeh spontánnym pocikaním.

Slivka je vhodná aj pre ľudí, ktorí už boli niekedy kvôli utkvelým predstavám, šialeným nápadom a hroziacim psychózam liečení, a ktorí sa obávajú, že sa do takejto situácie opäť dostanú. Tiež pre ľudí, ktorí sa pohrávajú s myšlienkou na samovraždu. Kým človek týmto ľuďom slivku doporučí, mal by sa uistiť, že sú pod lekárskou kontrolou.

Odborní lekári hovoria, že sa slivka osvedčila aj ako podpora pri liečení Parkinsonovej choroby a pri podobných neurologických ochoreniach. Ďalej hrá priaznivú úlohu pri rehabilitácii ľudí s drogovou závislosťou.

Vymedzenie strachu u devätorníka a slivky:
Devätorník peniažtekovitý: extrémne pocity strachu v konkrétnej situácii, prejavujú sa navonok aj telesne
Slivka: strach pred vlastnými podvedomými konfliktami, pokiaľ je to len možné, je držaný vnútri. Zvonku ho človek necháva znať čo najmenej.


KĽÚČOVÉ SYMPTÓMY
Človek sa bojí vnútorne uvoľniť, strach zo straty rozumu, strach z duševných skratov, neovládateľné výbuchy temperamentu.

SYMPTÓMY V BLOKOVANOM STAVE
– človek sa cíti vnútorne extrémne „natlačený“
– zápasí so sebaovládaním
– je zúfalý, stojí pred nervovým zrútením
– obáva sa, že urobí proti svojej vôli niečo strašné
– napriek normálnemu založeniu vyvstávajú v človeku násilnícke impulzy, obáva sa, že bude musieť urobiť niečo, čo by inak určite neurobil
– bojí sa nekontrolovateľných duchovných síl vo svojom vnútri
– bojí sa, že sa zblázni, že bude musieť ísť na psychiatriu
– má pocit, že sedí na sede s výbušninou
– pohráva sa s myšlienkou „ukončiť to“
– utkvelé predstavy, šialené nápady
– extrémne vnútorné napätie a vnútorný kŕč, podľa okolností nútené chodenie sem a tam, prehnané sebapozorovanie
– okamžité, nekontrolovateľné výbuchy hnevu, zvlášť u detí, hodí sa na zem, búcha hlavou do steny a podobne
– rodičia sa obávajú, že sa neovládnu, hrozí týranie detí

POTENCIÁL V TRANSFORMOVANOM STAVE
– odvaha, sila, spontánnosť
– človek sa môže vnoriť hlboko do svojho podvedomia, môže tam získané skúsenosti a poznatky integrovať vo svojom reálnom živote a je napojený na svoje silné duchovné zdroje
– znáša najväčšie psychické a fyzické tortúry bez toho, aby utrpel duševné škody
– môže získať veľké duchovné poznanie, rozozná svoju pravú životnú úlohu a dosahuje obrovských pokrokov vo vývoji


DOPORUČENÉ POMOCNÉ PRAKTIKY
– pozbierať odvahu otvoriť sa a „skočiť“
– cvičiť fyzické skoky, napríklad na plavárni z trojmetrového mostíka
– pribrať do života hravé elementy a spontánnosť
– jogové cvičenia pre harmonizáciu čakry štítnej žľazy
– podnety k pozitívnemu programovaniu
„Opúšťam staré predstavy“
„Moje sily sú mi k dispozícii“
„Nechám sa viesť svojim vyšším vedením“
„Plním svoju životnú úlohu“


Zdroj: Scheffer, M.: Bachova květová terapie. Teorie a praxe. Pragma 1994
Preklad a úprava: Stanka Miková