BACHOVKY – SMREKOVEC

Loading

Smrekovec – LARCH – je spojený s duševnou kvalitou sebadôvery. V negatívnom stave človek už dopredu podlieha ostatným ľuďom.

Už ani nepochybuje o svojich schopnostiach, ale je citovo dokonale presvedčený o vlastnej neschopnosti. A pretože presne vie, že niektoré veci nezvládne, ani sa o to nepokúša. Tým si človek odopiera to najkrajšie, čo tento život prináša, teda šancu učiť sa , stále sa novozískanými skúsenosťami meniť a transformovať, skutočne intenzívne žiť. Osobnosť sa nerozvíja ale chudobne. Ostáva iba pocit skľúčenosti a úplne podvedome prežívaný žiaľ.

Omyl je v tom, že sa osobnosť príliš drží minulých negatívnych skúseností namiesto, aby sa s dôverou nechala viesť svojim vyšším Ja s vedomím, že úspechy a neúspechy sú rovnako cenné.

Ak problém mnohých ľudí v živote je v tom, že nepoznajú svoje hranice, problém týchto ľudí je presne opačný. Vopred stanovené (úzke) hranice sú akceptované ako samozrejmosť, dokonca sú predpokladom. A na týchto hraniciach sa zastaví každý rozvoj.

Charaktery typu smrekovec pôsobí na svoje okolie často veľmi „rozumne“ a zdanlivo celkom logicky zdôvodňujú, prečo nechcú alebo nemôžu niektoré veci robiť: „Ako žena nemám predsa žiadnu šancu“ „Práveže nemám maturitu ako ostatní“ „Ja by som rád, ale už vopred viem, že to nezvládnem…“

Základy k týmto komplexom menejcennosti boli položené väčšinou v kojeneckom veku alebo ešte skôr. Často sú to „len“ negatívne postoje rodičov, ktoré dieťa salo spolu s materským mliekom. Očakávané zlyhanie pôsobí ako zabudovaná automatika, ktorá sa zosilňuje s každým novým zlyhaním a vyvoláva súčasne ďalšie a ďalšie. Diabolský kruh.

Analogicky k jemným štruktúram smrekovca sú aj ľudia, ktorí ho potrebujú, duševne jemne štruktúrovaní a nemajú vždy silu a rozhodnosť brániť sa negatívnym programom vo svojom vnútri. Je to škoda, pretože sú to väčšinou ľudia nielen tak schopní ako ostatní, ale ešte schopnejší.

Typický príklad: Asistentka nákupcu v konzorciu obchodných domov, ktorá v tejto firme začala kedysi ako sektretárka, sa behom rokov svojho pôsobenia preukáže ako schopnejšia a zdatnejšia ako jej šéf. Keď sa uvoľní miesto nákupcu v inom oddelení, kolegovia jej radia, aby sa o to miesto uchádzala. Asistentka odmieta s odôvodnením, že má vzdelanie iba ako sekretárka, čo je, vzhľadom na jej súčasnú kvalifikáciu, úplne bezvýznamný argument. Súčasne, s istým podvedomým obdivom hovorí o svojej priateľke, ktorá sa odvážila urobiť podobný krok a všetko majstrovsky zvládla. V jej slovách nie je poznať ani závisť (cezmína), ani zatrpknutosť (žltá vŕba), ale obyčajná skromnosť, ktorá kolegom nepripadá úplne na mieste. Je to skôr nepravá skromnosť, ktorá zakrýva nepoznanú túžbu rozvíjať sa.

Energia smrekovca pomáha rozpúšťať sebaobmedzujúce fixné predstavy a nevyužité schopnosti osobnosti rozvíjať sa. Človek vidí veci zrazu inak, „voľnejšie“ a môže vziať do úvahy alternatívy. Chápe sa iniciatívy s kľudným vedomím, že to môže dopadnúť pozitívne alebo negatívne, pričom tieto možnosti nie sú preceňované. Slovo „nemôžem“ je vyškrtnuté zo slovníka. Tým, že človek aj naďalej uvažuje kriticky a veci analyzuje, ale teraz v podstate z pozitívneho hľadiska, môže zvládnuť skoro každú situáciu. Človek si vyvinie veľmi ľudský druh nadhľadu, ktorý drží jeho ego v rovnováhe.

Smrekovec sa používa v praxi ako dlhodobý prostriedok, rovnako ako prostriedok na ošetrovanie prechodných porúch sebavedomia. Osvedčil sa napríklad pred skúškami, pri rozvodových procesoch, v ktorých väčšinou sebavedomie obidvoch partnerov dostane ranu pod pás, a u detí, ktoré si na nič netrúfajú a posielajú za seba stále maminku alebo ocka. Dobré skúsenosti majú niektorí praktici aj pri ošetrovaní alkoholikov, ktorí „pijú, aby zabudli, že nie sú tak schopní ako ostatní“ a tiež pri ošetrovaní porúch potencie s typicky zafixovaným postojom očakávania opätovného zlyhania.

KĽÚČOVÉ SYMPTÓMY
Očakávanie neúspechu z nedostatku sebavedomia, komplexy menejcennosti

SYMPTÓMY V BLOKOVANOM STAVE
– človek podlieha ostatným ľuďom už vopred
– čo obdivuje u druhých, sám si netrúfa
– v podstate očakáva iba neúspechy
– je pevne presvedčený, že to nezvládne a preto to ani neskúša
– je váhavý a pasívny v dôsledku nedostatku sebavedomia
– nastrčí chorobu, aby nemusel nejakú vec začať
– falošná skromnosť z nedostatku sebavedomia
– cíti sa byť neužitočný a impotentný
– deti sa cítia v škole neschopné, akoby zlyhali


POTENCIÁL V TRANSFORMOVANOM STAVE
– človek sa realisticky chopí vecí
– vytrvá aj napriek nepriaznivým zvratom
– vie situáciu triezvo ohodnotiť

DOPORUČENÉ POMOCNÉ PRAKTIKY
– ujasniť si, že každý prežíva to, čo myslí
– pozorovať, že aj iní varia z vody
– hľadať nové skúseností, ľudí, hobby, aby človek poznal čo najväčšie množstvo stránok svojej osobnosti
– podnety k pozitívnemu programovaniu:
„Vzdávam sa všetkých obmedzujúcich predstáv“
„Viem to, chcem to, urobím to, robím to“
„Každý deň je nový začiatok“
„Svoju osobnosť rozvíjam viac a viac“

Zdroj: Scheffer, M.: Bachova květová terapie. Teorie a praxe. Pragma 1994
Preklad a úprava: Stanka Miková