BACHOVKY – STOKLAS

Loading

Stoklas konáristý – WILD OAT – je spojený s duševnými kvalitami povolania a cieľavedomosti. V negatívnom stave človek nevie , k čomu je vlastne povolaný, a preto sa cíti v najhlbšom vnútri neuspokojený a nenaplnený.

Typické charaktery sa prejavujú už v detstve. Väčšinou sú mnohostranne nadané a nepotrebujú sa nijako zvlášť namáhať, aby niečo vytvorili. Mnoho vecí im ide ľahko. Napriek tomu sú ctižiadostiví a chcú vykonať niečo zvláštneho. Ale majú len nejasnú predstavu, čo by to malo byť. Zároveň si chcú užívať života a síce skôr nekonvenčným spôsobom. Nechcú plávať s prúdom, chcú svoju životnú loď riadiť sami. Bohužiaľ ešte nepoznajú meno prístavu. Preto nenachádzajú ľahko svoje miesto v spoločnosti. Vnútorne sa neradi zaväzujú. Môže sa im stať, že sa týmto neurčitým duchovným postojom dostanú do kríz, ktoré nezodpovedajú ich duševno-duchovnej úrovni, čo ich rozladí ešte viac.

Ľuďom tohto naladenia ponúka život neustále nové šance. Mnoho toho začnú, majú často aj niekoľko povolaní, ktoré relatívne s úspechom vykonávajú, ale stále im chýba vnútorná istota, aby sa mohli s konečnou platnosťou rozhodnúť. Po určitom čase sa úloha, ktorá im ešte pred chvíľou robila radosť, stane nazaujímavou a kolegovia, s ktorými sa tak dobre cítili, sú vnútorne posudzovaní ako malicherní. Tak človek sám zničí to, čo si vybudoval, aby sa mohol chopiť ďalšej príležitosti, ktorá má priniesť ono veľké uspokojenie.

Človek, ktorému sú takéto rysy cudzie, by si mohol myslieť, že tento stav tvorivého nepokoja je veľmi stimulujúci, ale vždy je to práve naopak. Ľudia typu stoklas vnútorne cítia, ako ich život míňa napriek všetkým ich talentom a aktivitám. Sú skľúčení, že nikdy nevedia z celého srdca povedať áno a že sa nemôžu tešiť z plodov svojej práce.

Sú to duchovne veční panici, stále hľadajú, ale nikdy nie sú v cieli. Tento negatívny stav sa dá chápať ako dlho otáľajúca duchovná puberta. Človek má v hlave množstvo rozmarov a predstáv o tom, čo by ešte chcel mať, a stále sa duchovne iba „otrkáva“. Plytvá množstvom energie mnohými smermi, namiesto, aby ju podriadil jednému cieľu pod vedením svojho vyššieho Ja.

Nedorozumenie tohto stavu spočíva vo veľkej svojvôli osobnosti a jej prehnanému vzťahu k sebe. V slepej horlivosti neustále hľadá svoje ciele a rozhodnutia vo vonkajšom svete, miesto aby uzrela, že sa potrebuje iba nechať viesť svojim vyšším Ja, aby našla rozhodnutie, ktoré už dávno urobené bolo, v sebe.

Ľudia tohto typu sa musia učiť žiť viac do hĺbky než do šírky. Potom zistia, že život nie je, ako sa obávali, nezábavný, ale naopak. Ponúka nové, netušené skúsenosti. Pri každom rozhodnutí by tiež mali hľadať odpoveď na otázku „Prečo?“. Pretože by mali rozoznať, že nejde o to, niečo „zvláštne“ robiť, ale robiť v pravú chvíľu „to správne“, a to tak dokonale a dobre, ako je to len možné. Pretože každý skutok je potrebnou súčasťou väčšieho zmysluplného diania. Mali by vedieť, že ich mnohostranné schopnosti sú potrebné v rámci väčšieho diania a mali by prosiť o vnútorné vedenie.

Keď človek stoklas užíva, cíti, ako sa pozvoľna vnútorne stáva pokojnejším, jasnejším, istejším. Pomaly zisťuje, čo vlastne chce, jedná so stále väčšou intuíciou namiesto impulzívnych krokov. Môže svoje početné schopnosti zoradiť do dlhého radu, ten môže podriadiť nadradenému cieľu a už nikdy sa nenechať ani sebelákavejšími možnosťami zviesť zo svojej cesty. Život ostane bohatý na zmeny, ale bude plnší a šťastnejší.

Popri cezmíne aj stoklas použijeme ako počiatočný podnet pri ošetrovaní, keď buď doterajšia kombinácia bachoviek nezabrala, alebo keď je zrejmá potreba mnohých rôznych kvetov.

Stoklas je ale často aj dlhotrvajúcim stavom, ktorý sa dá vysledovať až späť do detstva. Deti tohto typu nepatria takmer nikdy do partie. Sú všade, ale v skutočnosti nikde. Niekedy je neskorší stav spôsobený príliš dominantnými rodičmi, ktorí rozhodujú za dieťa, čím oslabujú vývin jeho osobnosti.

Často je stoklas potrebný tam, kde ide o problematické rozhodovanie v povolaní a pri kríze stredného veku mužov. Podľa skúseností niektorých praktikov, majú mnohí ľudia tohto typu niekedy problémy v sexuálnej oblasti. Mnohí majú aj sklon k prejedaniu. Rozdiel medzi nerozhodnosťou typu sklerant a stoklas:
Sklerant: kolíše medzi dvoma možnosťami
Stoklas: má toľko možností, že nevie prísť ani k dvom alternatívam.KĽÚČOVÉ SYMPTÓMY
Neurčitosť v predstavách o cieli, nespokojnosť, pretože človek nenachádza svoju životnú úlohu.


SYMPTÓMY V BLOKOVANOM STAVE
– človek má nejasné predstavy o cieli, nemôže nájsť smer svojho života, to vedie k nespokojnosti, frustrácii alebo dlhej chvíli
– človek je ctižiadostivý, chce vykonať niečo významného, ale nevie presne čo
– napriek mnohým možnostiam necíti sklon k určitému povolaniu a toto visenie vo lufte ho robí malomyseľným
– človeka to ťahá a núti k neustále novým projektom
– je skľúčený, pretože nemá veci tak jasné ako druhí
– je mnohostranne nadaný, mnoho toho skúsil, ale nič mu nedalo skutočné uspokojenie
– nevyčerpateľné talenty a schopnosti
– človek sa vnútorne nechce zaväzovať, a tým sa nevedomky neustále manévruje do neuspokojivých situácií
– štiepi svoje sily
– žije v nevhodných pomeroch v súkromí alebo v povolaní


POTENCIÁL V TRANSFORMOVANOM STAVE
– schopnosť rozoznať vlastný potenciál a dokonale ho rozvinúť
– mnohostranné talenty, človek môže sledovať nadradený hlavný cieľ a môže každú vec doviesť až do konca
– má jasné predstavy a ambície a nič ho od nich neodradí
– má schopnosť robiť mnoho vecí, podľa okolností aj niekoľko povolaní naraz a úspešne


DOPORUČENÉ POMOCNÉ PRAKTIKY
– začať podriaďovať svoj život vyšším duchovným cieľom
– prosiť o duchovné vedenie
– určiť rôzne hodnoty rôznych záujmov a uskutočniť niektoré ako hobby a niektoré ako povolanie
– radšej nič neplánovať dlhodobo, ale všetko dokonale dokončiť
– podnety k pozitívnemu programovaniu
„Vnútorne idem v predurčenom smere života“
„Nechávam sa viesť“
„Vidím jasne a priťahujem k sebe vhodné možnosti“
„Dávam svoje talenty do služieb väčšiemu celku“

Zdroj: Scheffer, M.: Bachova květová terapie. Teorie a praxe. Pragma 1994
Preklad a úprava: Stanka Miková
Foto: By Alvesgaspar – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10353691