BACHOVKY – VINIČ

Loading

Vinič – VINE – je spojený s duševným potenciálom autority a presadenia. V extrémne negatívnom stave je človek tvrdý, baží po moci a nerešpektuje individualitu svojich blížnych.

Vinič znamená hranične silnú formu energie, ktoré prepožičia človeku schopnosť viesť, ale zároveň vytvára najväčšie nároky na jeho osobnosť. Pretože pokušenie, nechať sa touto sopečnou silou hypnotizovať a používať ju iba na uspokojenie vlastných obmedzených egoistických cieľov je príliš veľké.

Ľudia tohto typu sú veľmi schopní, ctižiadostiví a ich vôľa a duchovná prítomnosť je neprekonateľná. Nájdu cestu z každej krízy, majú opraty vždy pevne v rukách. V životnom boji ostávajú víťazom, zvyknutým na úspech. To ich skôr či neskôr privedie k presvedčeniu jedinečnej neomylnosti, takže veria, že druhým robia láskavosť, keď im hovoria čo a ako majú robiť a trvajú na tom, že sa to tak robiť aj bude…

„Ja nechápem, čo tí ľudia chcú, je to predsa pre ich dobro…“ hovorí autoritatívny vedúci oddelenia svojmu kolegovi, ktorý by mu rád pripomenul jeho takmer vojenský štýl riadenia. „Aj tak nemajú ani poňatia…“ potriasa hlavou a pokračuje vo svojej práci. Keď je pri najbližšom hodnotení jeho oddelenie zase na prvom mieste, začne uvažovať, či by nebola teraz dobrá príležitosť prevziať aj oddelenie svojho kolegu. Ohľaduplnosť alebo poctivá hra? Smiešne! Vo svete obchodu musí človek vedieť ísť cez mŕtvoly“.

Mnoho darebákov, podvodníkov a tyranov svetových dejín, od Dionýza až k Neronovi, stelesňuje tento negatívny stav. Stačí si otvoriť noviny alebo časopis, správy o diktatúrach, ukrutnostiach a mučení ukazujú, že negatívna energia viniča zúri na planéte ešte aj dnes v nezmenšenej miere.

V negatívnom stave sa totálne stratí cit k druhému a človek sa stane obeťou vlastnej silnej predstavivosti. „Na toho chlapca treba tvrdú ruku!“ hovorí otec a zmieri sa s tým, že syn sa ho bude už iba báť, miesto aby k nemu cítil náklonnosť.

„Nemáte myslieť, ale robiť to, čo vám kážem…“ hovorí prísna profesorka baletu a máva svojou taktovkou. Medzi ľuďmi typu vinič sa nájde prekvapivo veľa umelcov, ktorí sa pri vysokej senzibilite a silnej ctižiadosti nútia denne železnou vôľou do tréningu, pričom sa ale neprestanú zaoberať starosťami o kondíciu, premiérové termíny a strachom o kariéru. Strach spojený s ctižiadosťou, železnou vôľou a vnútornou túžbou po úspechu je onen konflikt, ktorý je podstatou skoro každého stavu tohto typu.

Ukazuje omyl osobnosti, ktorá používa príliv obrovskej sily, na ktorú aj tak nestačí, len vo svoj prospech, k ukojeniu ješitnosti, miesto aby ju dala k dispozícii do služieb väčšieho plánu. „Na čo Ti je dobré, že si poloboh, keď ešte nie je si božská bytosť?“ Táto poznámka jedného amerického liečiteľa platí zvlášť pre ľudí, ktorí potrebujú vinič.

Keď človek užíva vinič a otvorí sa svojmu vyššiemu Ja a vyšším cieľom svojej duše, zistí, že je nesený rovnakou silou, ktorou predtým všetko kontroloval.

Cíti, ako sa spája vôľa a láska s múdrosťou. A pretože nekoná už iba egoisticky, ale aj v zmysle veľkého celku, prúdi doňho stále väčšie množstvo sily.

Človek sa tak stane nástrojom vyššieho plánu, a preto tiež automaticky slúži svojím konaním pozitívnym záujmom svojich blížnych. Ich vedomé či nevedomé uznanie pridáva pozitívnym charakterom tohto typu stále nové sily a prepožičiava im prirodzenú autoritu, ktorá sa obíde bez panovníckych manierov.

V pozitívnom stave človek spozná, že takzvané silné vodcovské schopnosti sú potrebné iba v prechodných kkrízových situáciách a že väčšinu času je človek, ako pekne povedal Friedrich Veľký „len prvým služobníkom svojho štátu“. Cíti svoju úlohu – pomáhať druhým, aby našli svoju vlastnú cestu.

V praxi sa stáva, že sa stav viniča objaví súčasne so zdanlivo protichodným rysom, napríklad borovice alebo zemežlče. Konflikt osobnosti môže byť napríklad v tom, že silno pôsobiace dojmy (zemežlč) by mali byť kompenzované vôľou a tvrdosťou (vinič).

U žien sa tento stav objavuje (podmienený ich rolou) väčšinou v skrytej forme. Železná vôľa sa iba zriedka prejavuje tvrdým požadovaním priamo, skôr sa dá vyčítať z pohľadu a konania.

Negatívny stav sa môže objaviť spolu so všetkými možnými telesnými prejavmi, ktoré sú výrazom silného vnútorného napätia – vysoký krvný tlak, stvrdnutie ciev a kĺbov, rôzne vazoneurózy a podobne.


KĽÚČOVÉ SYMPTÓMY
Dominantná ctižiadosť, hlad po moci, „malý tyran“.

SYMPTÓMY V BLOKOVANOM STAVE
– veľmi schopný, krajne sebaistý, silná „ja-sila“
– problémy s príkazmi a poslušnosťou
– človek rád preberá vedenie a často je „duchaprítomným záchrancom v núdzových situáciách“
– hrozí mu nebezpečenstvo, že zneužije svoje veľké schpnosti k osobným mocenským cieľom
– bezohľadne ignoruje mienku druhých
– ani sekundu nepochybuje o svojej nadradenosti a preto vnucuje druhým svoju vôľu
– domáci tyran, diktátor
– tvrdý, neľútostné až brutálne založenie, bez zlého svedomia
– hlava predchádza srdce
– človek vládne tým, že druhým vedome naháňa strach
– ešte na smrteľnej posteli radí lekárovi, čo má robiť a preháňa ošetrujúci personál
– nediskutuje, pretože má vždy aj tak pravdu
– ľudia, ktorí túto mocenskú hru nehrajú, sú ignorovaní
– vnútorná nepovoľnosť môže viesť k extrémnemu vnútornému napätiu a až k telesným bolestiam
– beti brutálne bijú svojich kamarátov

POTENCIÁL V TRANSFORMOVANOM STAVE
– múdry vodca s porozumením, milovaný pedagóg, ktorý má prirodzenú autoritu, „dobrý pastier“
– vie dobre delegovať a dať svoje vodcovské schopnosti do služieb väčšej úlohy
– pomáha druhým, aby si vedeli nájsť vlastnú cestu

DOPORUČENÉ POMOCNÉ PRAKTIKY
– práca v tíme, učí sa byť jedným z mnohých
– v rozhovore hľadať komunikáciu s vyšším Ja partnera
– jógové cvičenia pre harmonizáciu energetického poľa
– Tai-chi ako zážitok prílivu energie
– podnety k pozitívnemu programovaniu
„Vládnuť znamená slúžiť“
„Poznávam a rešpektujem jedinečnosť každého indivídua““
„Pomáham, aby som si pomohol sám“
„Buď vôľa Tvoja“


Zdroj: Scheffer, M.: Bachova květová terapie. Teorie a praxe. Pragma 1994
Preklad a úprava: Stanka Miková