BACHOVKY – VLAŠSKÝ ORECH

Loading

Vlašský orech – WALNUT – je spojený s duševnými konceptami nových začiatkov a nezaujatosti. Pre človeka v negatívnom stave je veľmi ťažké urobiť definitívne posledný krok, pretože vedome alebo nevedome hrajú úlohu ešte rozhodnutia alebo zápletky minulosti.

Tak ako bol strom vlašského orechu našimi predkami uctievaný ako kráľovský strom – u starých Rimanov bol zasvätený bohu Jupiterovi – aj jeho esencia zaujíma medzi ostatnými zvláštne miesto. Býva potrebný prevažne v zvláštnych životných situáciách, kde ide o zásadné zmeny, napríklad prechod na novú vieru, vstup do nového partnerstva, zmena povolania, vycestovanie do inej zeme. (prvý nástup do školy, škôlky, pozn. Stanka)

Rovnako ako v nových začiatkoch pomáha orech aj pri veľkých biologických zmenách, ktoré so sebou nesú rozhodujúce vnútorné preladenie a uvoľňujú úplne nový energetický potenciál, napríklad rast zúbkov, puberta, menštruácia, tehotenstvo alebo konečné štádium fyzického bytia.

Všetky veľké zmeny sú situácie poznamenané zvýšeným stresom a stupňujúcou sa vnútornou labilitou. V týchto fázach, keď človek „ešte nie je z toho vonku, ale už nie je úplne vnútri“, majú sklon ku kolísavosti aj stabilné charaktery, ktoré normálne vždy vedia, čo chcú. Začnú byť náchylné k našepkávaniu a varovaniam skeptikov, vracajú sa späť k novým zvyklostiam, zotrvávajú v sentimentálnych myšlienkových pochodoch, konvenčných predstavách alebo starých rodinných tradíciách a vystavujú sa tak nebezpečenstvu, že znovu upustia od svojho vnútorného rozhodnutia.

V negatívnom stave sedí človek duchovne na lodi, ktorá ho má previezť na druhú stranu rieky. Človek síce úplne jasne vidí protiľahlý breh, ale loď ešte nie je odviazaná. Posledné putá držia človeka pevne, skoro magicky v minulosti. Možno je to nečakaná nepríjemná udalosť, nestrávený partnerský vzťah, dokonca možno rozhodnutie, ktoré človek nepozná. Chýba už len posledný rozhodujúci náraz, kapitánov príkaz zdvihnúť kotvy.

Bach píše o orechu: „Je pre všetkých, ktorí sa rozhodli urobiť v živote krok dopredu, skončiť so zastaralými konvenciami, nechať za sebou staré hranice a obmedzenia a začať úplne nanovo.“ Toto rozlúčenie so starými spojítkami, myšlienkami a citmi je vždy bolestné a tiež sa často prejaví na telesnej kondícii.

Stav tohto typu sa často objavuje len prechodne. Pravé charaktery typu orech sa sotva nájdu. Majú v sebe čosi pionierskeho, často sú priekopníkmi rôznych ideálov a myšlienok. Sú to ľudia, ktorí vstupujú na novú duchovnú pôdu. Majú presne narysované životné ciele a pri ich uskutočňovaní postupujú skôr nekonvenčne. Ich otvorený postoj, tlak situácie večného outsidera a prirodzený odpor voči „zotrvačnosti masy“ ich môže prechodne uviesť do nebezpečenstva, že začnu kolísať, podľahnú výzvam konvenčných súčastníkov k návratu a že zídu zo svojej cesty.

Svoje poslanie môžu naplniť len vtedy, keď sú duchovne celkom slobodní. Preto musia striasť všetko, čo by ich mohlo zväzovať. K tomu im dá orech potrebnú podporu a vytrvalosť. Zaujímavá je podobnosť vlašského orechu s veľkým mozgom. V kôre veľkého mozgu sú (podľa dnešných znalostí) konané rozhodnutia.

Ak sa pri negatívnom stave dá hovoriť o omyle osobnosti, spočíva omyl v prechodnej rozpačitosti a v oneskorených reakciách na impulzy vyššieho Ja. Človek je síce voči svojmu vnútornému vedeniu otvorený, ale ešte príliš ľahko sa odpútava duchovná pozornosť a vedeniu svojho vyššieho Ja sa nepodriadi úplne. Občas sa ešte stále orientuje podľa druhých ľudí a ideí, namiesto aby sa orientoval podľa úlohy, ktorú mu dáva vlastná duša.

Príčina často spočíva v existenčných formách minulosti. Môžu to byť karmické väzby, ktoré človek ešte nerozoznal alebo staré chybné rozhodnutia, ktoré majú autosugestívny vplyv. Preto Bach nazýva orech aj kvetom, ktorý pomôže „zlomiť zaklínadlo“.

Energie orecha stavajú most medzi týmito rovinami, tvoria vnútorný spoj medzi osudovým dianím a pomôžu definitívne sa oslobodiť od tieňov a pút minulosti.

V pozitívnom stave sa človek cíti vnútorne vyslobodený a kráča vpred k novým horizontom naplnený novou životnou úlohou, neovplyvnený vonkajšími okolnosťami a oprostený od názorov druhých. Edward Bach bol sám príkladom pozitívneho stavu tohto typu. V posledných rokoch svojho života opustil všetko – spoločenské uznanie, ekonomickú istotu, tradície ortodoxnej medicíny, všetku minulosť, týkajúcu sa povolania, aby sa mohol za posmechu svojich bývalých kolegov v tiesnivých ekonomických podmienkach venovať iba svojmu vnútornému povolaniu.

Uvádzame niekoľko príkladov z dennej praxe, kde orech pomáha v štádiách pokračujúcej zmeny, ako vždy v kombinácii s inými charakteristickými kvetovými esenciami:
pri vstupe do dôchodkového veku,
pri dobrovoľnom presťahovaní sa do domova dôchodcov,
po mŕtvici alebo iných ochoreniach, ktoré spôsobujú podstatné zmeny v životných situáciách,
pri vstupe do úplne nového povolania, ktoré je celkom odlišné,
po psychoterapii, kde boli sprístupnené nové časti osobnosti, čo viedlo k vnútornému rozhodnutiu,
pri rozvodom konaní, priestorové rozdelenie sícu už prebehlo, ale človeka ešte niečo s partnerom spája, jeho negatívne myšlienky sa ho ešte môžu dotknúť.

Orech užívajú aj niektorí praktici ako vlastný štít proti vyžarovaniu energie pacientov. Okrem toho je používaný ako energetická fixácia homeopatickej vysoko potencovanej liečby a ako doplnok pri liečení mánií. Orech pôsobí aj ako stabilizátor chiropraktickej manipulácie na chrbtici a pri problémoch pri raste zubov.

Rozdiely ovplyvňovania nerozhodnosti u rôznych Bachových kvetov:
Rožec: ovplyvniteľný pre nedôveru vo vlastný úsudok
Sklerant: ovplyvniteľný z dôvodu totálneho nedostatku mentálnej rovnováhy, človek je neustále energeticky zmietaný sem a tam
Stoklas: ovplyvniteľný kvôli nejasnej predstave o vlastnom cieli
Zimolez: ovplyvniteľný, pretože pobýva skôr v minulosti
Clematis: ovplyvniteľný, pretože vedomie prebýva skôr vo svete fantázie
Vlašský orech: ovplyvniteľný kvôli zvýšenej senzibilte a labilite v dôležitých fázach nového začiatku v živote.

KĽÚČOVÉ SYMPTÓMY
Zneistenie, ovplyvniteľnosť a kolísavosť behom rozhodujúcich fáz nového začiatku v živote. „Kvet, ktorý zvládne prielom, uvoľní cestu“

SYMPTÓMY V BLOKOVANOM STAVE
– človek má v živote jasné predstavy o cieli, vie čo chce, ale momentálne má problém zostať si verný
– normálne reaguje veľmi samostatne, ale prechodne zneistí z ohľadu na rodinu, spoločenské konvencie, sentimentálne spomienky alebo mienku varujúcich skeptikov
– človek urobil dôležité životné rozhodnutie a k uskutočneniu mu chýba posledný krok
– človek chce konečne zanechať všetko obmedzovanie a oyplyvňovanie, ale ešte sa mu to úplne nepodarilo
– pri vlastnom rozhodnutí sa mu nedarí vymaniť sa spod vplyvu fascinujúcej silnej osobnosti – vzor, partner, učiteľ a podobne
– je nečakanou vonkajšou udalosťou donútený znovu premyslieť celý svoj životný plán
– prebiehajú rôzne rozhodujúce životné zmeny – povolanie, rozchod, dôchodok, sťahovanie a podobne
– rozhodujúce biologické zmeny – menopauza, tehotenstvo, puberta, rast zubov, choroba v poslednom štádiu tunajšieho života
– človek sa chce vnútorne konečne vysporiadať s nejakou zmenou
– človek sa z nevysvetliteľnej príčiny navzdory svojmu rozhodnutiu stále ešte nevie odtrhnúť od starého zvyku
– vzdal sa partnerstva, ale napriek priestorovému rozdeleniu sa stále cíti „pod kliatbou“ partnera


POTENCIÁL V TRANSFORMOVANOM STAVE
– pionier, ktorý si ostáva verný
– človek neomylne sledujúci svoj životný cieľ, navzdory všetkým strastiam a neovplyvnený mienkou druhých
– jeho postoj k novému je nezaujatý a otvorený
– spoznáva v zmenách zákonitosť
– je imúnny voči vonkajším vplyvom a otvorený vnútorným vnuknutiam
– vie sa definitívne oslobodiť od tieňov minulosti


DOPORUČENÉ POMOCNÉ PRAKTIKY
– vo fázach životných zmien – dostatok spánku, rozumná strava, vyhnúť sa vplyvom, ktoré neprispievajú k stabilite osobnosti
– meditácia na korunnú čakru
– rozjímanie o princípoch a o jednaniach veľkých majstrov, čítať I-Ťing
– podnety k pozitívnemu programovaniu
„Nasledujem len svoje vnútorné vedenie“
„Nechávam odísť všetky obmedzenia, ktoré ma zdržovali v dosiahnutí životných cieľov“
„Vydržím“
„Deštruktívne vplyvy ma míňajú“
Zdroj: Scheffer, M.: Bachova květová terapie. Teorie a praxe. Pragma 1994
Preklad a úprava: Stanka Miková
Foto: https://www.cinziacasadio.com/new/wp-content/uploads/walnut-flower.jpg