BACHOVKY – ŽELEZNÍK

Loading

Železník lekársky – VERVAIN – je spojený s duševnými potenciálmi sebadisciplíny a ovládania sa. V negatívnom stave je vlastná vôľa zameraná príliš navonok a energiou je neekonomicky plytvané.

Na niekoľkodňovom školskom výlete učiteľ vyberie malého Petra, aby pripomínal, koľko je hodín, aby cestovný program prebiehal bez ťažkostí. Hrdosť nad týmto vyznamenaním núti Petra horlivo plniť svoju úlohu. S myšlienkou na ňu ráno vstáva a večer si s ňou líha spať. Keď sa v noci zobudí, premýšľa koľko je asi hodín. Chce svoju úlohu plniť nie na sto, ale na stopäťdesiat percent a skoro sa pri tom pretrhne. Keď sa naňho náhodou učiteľ pozrie, hneď zo seba vyrazí koľko je hodín. Keď sa spolužiaci flákajú, behá za nimi a úpenlivo ich prosí, aby sa poponáhľali, pretože predsa vedia, aká dôležitá je dochvíľnosť. Na tomto školskom výlete sa Peter nezastaví. Vnútorne je stále v behu a jeho kamaráti mu nepovedia inak než „Hodiny“. Toto je detský príklad tohto typu.

V ľuďoch s týmto charakterom horí vnútorný plameň, väčšinou pozitívna idea, ktorou sú úplne predchnutí a nenájdu pokoja, pokým o nej nepresvedčia aj svoje okolie. Sú to predsedovia dobročinných alebo zdravotných spolkov, ktorí pre „dobrú vec“ obetujú svoj súkromný život, voľný čas aj hodiny spánku, a ktorí sa nezľaknú žiadneho súboja. Sú neustále v službe a cítia sa byť hercami zodpovednými za svoju rolu. Každého človeka sa pokúšajú s misionárskou naliehavosťou pre svoju dobrú vec získať. S pochybnosťami o dobre si ľahko poradia, pretože sú skôr vášnivými obhajcami, sebavedome zasypávajúcimi druhých paľbou argumentov, než obratní diplomati, ktorí občas protistranu aj pustia k slovu.

Prehnaným používaním vôle, ktoré väčšinou ani nie je nutné, totálne vyčerpajú svoje sily. Sú vnútorne aj navonok nervózni a napätí, reagujú podráždene, ak nejdú veci dopredu tak, ako si predstavovali. To ich primeje k ešte väčšej angažovanosti, aby zo seba vydali ešte viac. Nedoprajú si ani voľnú minútu vo dne, v noci skoro nespia. Preceňujú svoju vitalitu a bezohľadne drancujú svoje zdravie. Náhle „chytia chrípku“, pretože ich telo už nemá imunitu.

V negatívnom stave sú ľudia tak vnútorne preťažení, že sa nevedia telesne uvoľniť, aj keby chceli. Ich kolosálne svalové napätie je vidieť na ich výraznej mimike a na spôsobe, akým vkladajú nadmerné množstvo energie aj do telesnej činnosti. Napríklad chytia ceruzku tak pevne, že im v ruke takmer praskne. Keď idú po schodoch, zdá sa, akoby boli obutí v ťažkých vojenských kanadách.

Ľudia tohto typu nechajú svoju energiu prúdiť von. niekedy by chceli, na rozdiel od typu vody z liečivých prameňov, ostatných k šťastiu donútiť. Sú to vnútorní revolucionári, ktorí pôjdu „na barikády za dobrú vec v oprávnenom hneve“. Niekedy si ani nevšimnú, akú lavínu komplikácií tým dajú do pohybu. Sú to aj potulní kazatelia, ľudia s vysielacím vedomím, ľudia, ktorí „nikdy nevedia držať pusu“ a sú pripravení za svoju pravdu ísť aj za mreže. V extrémnom prípade to môže byť študent, ktorý sa za svoje ideály poleje benzínom a verejne sa upáli. Títo ľudia bohužiaľ svojej veci skôr škodia, ako prospievajú a rýchlo bývajú odstránení ako fanatici. V tom spočíva tragika a omyl tohto negatívneho stavu.

V negatívnom stave človek započuje hlas svojej duše a chce ísť za ním. Preto je na nejaký čas zaplavený pozitívnou energiou, do ktorej ešte osobnosť a telo nedorástli. Osobnosť sa snaží energiu využiť, ale chýba jej znalosť určitých zákonitostí a nemá ešte dostatok skúseností s takým množstvom pozitívnej energie. Chopí sa tejto energie a pokúša sa s ňou niečo urobiť podľa vlastných obmedzených predstáv, miesto aby ju jednoducho nechala cez seba pôsobiť. Skúša takpovediac pretlačiť silný prúd vody úzkou hadicou.

Musí sa však poučiť, že jej energia nebola daná preto, aby bola vyplytvaná podľa vlastnej mierky. K tomu patrí aj to, že by mala pestovať svoje telo, nádobu na túto energiu, a nie sa k nej chovať ako macocha. Tiež musí rozoznať, že tlak vytvára vždy protitlak a že človek nepotrebuje dobrú ideu kŕčovito „predávať“. Ďaleko presvedčivejšie je, keď človek svoju ideu sám stelesňuje, keď touto ideou sám je.

V pozitívnom stave človek nacvičí a majstrovsky zvládne ovládnutie svojho božského nepokoja a používa svoju energiu s láskou, dokonale zameranou na cieľ. Je svojou úlohou naplnený, ale vždy je ochotný vypočuť aj iný názor a zrevidovať svoje stanovisko, keď mu to pripadá nutné. Jeho myslenie má väčší rozsah. Bez akejkoľvek námahy sa mu podarí strhnúť a nadchnúť ostatných svojim vnútorným ohňom.

Podstatný rozdiel medzi typom železníka a viniča:
Železník: chce druhých nadchnúť nejakou myšlienkou a svojou prílišnou horlivosťou pritom vytvára nadmerný tlak
Vinič: vyvíja tlak vedome, aby presadil vlastné cieleKĽÚČOVÉ SYMPTÓMY
V prílišnej horlivosti zasadiť sa o dobrú vec drancuje svoje sily, podráždený až fanatický.


SYMPTÓMY V BLOKOVANOM STAVE
– človek sa nadchne ideou a chcel by ostatných ľudí stiahnuť so sebou
– nespravodlivosť môže človeka „vyviesť z miery“
– intenzívny, nadmieru sústredený, chcel by to robiť na sto päťdesiat percent
– impulzívny, idealistický až misionársky
– vnútorne natiahnutý na péro, vždy zapojený
– v horlivosti hovorí druhým, ako čo majú robiť, koná za nich, pokúša sa donútiť ich ku šťastiu
– s prianím druhých napraviť ich doslova prevalcuje a unaví svojou energiou
– človek preháňa, chce druhým svoju ideu predať, ale tým veci neposlúži
– uťahá svojou témou k smrti, fanatici
– ide „v spravodlivom hneve na barikády“
– odvážny, počíta s rizikom, je ochotný sa obetovať cieľom
– s enormným vynaložením energie sa núti pokračovať, aj keď sú už jeho fyzické sily vyčerpané
– je podráždený, nervózny, „zožiera sa“, keď veci nejdú dopredu tak, ako chce
– často šľachovitý typ, hovorí a pohybuje sa rýchlo
– je vnútorne prepnutý a skoro sa nemôže uvoľniť, často má extrémne napäté svaly, oči, hlavu
– premrštene aktívne deti, ktoré človek večer nemôže dostať do postele


POTENCIÁL V TRANSFORMOVANOM STAVE
– človek sa priznáva ku svojej idei, ale uznáva aj právo druhých na ich vlastný názor
– nechá sa podľa okolností presvedčiť aj inými dobrými argumentami
– vidí veci vo väčšom rámci
– človek vie použiť svoju energiu cieľavedome a s láskou k úlohe, ktorá za to stojí
– „nosič pochodne“, vie ostatných bez námahy nadchnúť, inšpirovať, strhnúť so sebou


DOPORUČENÉ POMOCNÉ PRAKTIKY
– pochopiť, že v sústavnom napätí sa musí zrútiť každý systém a že tým nikomu neposlúži
– akceptovať, že to nie je vždy intenzita, ale prispôsobená psychologická taktika, ktorá prináša úspech
– druhého „neprejsť“ ale „ísť spolu s ním“
– zabudovať do denného programu vedome prestávky na uvoľnenie, sedieť, dychové cvičenia
– tai-chi a iné pomalé, harmonicky prúdiace pohybové meditácie
– výkonný šport alebo balet, aby bola energia a koncentrácia pozitívne smerovaná
– podnety k pozitívnemu programovaniu
„Stiahnem sa a nechám prísť iných“
„Skrotím svoju energiu, aby som ju mohol používať opatrnejšie a cieľavedomejšie“
„Stanem sa nádobou vyšších síl a odovzdávam sa úplne svojmu vnútornému vedeniu“.

Zdroj: Scheffer, M.: Bachova květová terapie. Teorie a praxe. Pragma 1994
Preklad a úprava: Stanka Miková
Foto: https://pxhere.com/cs/photo/915023