BACHOVKY – JABLOŇ

Puntičkári. Obavy zo znečistenia – špina, baktérie, hmyz, vírusy, astrálne parazity a podobne. Prehnaná duševná, duchovná alebo telesná hygiena.

BACHOVKY – ROCK ROSE

Záchvat hrôzy, strachu, paniky, pocit teroru. Akútny stav vydesenia pri nehodách, katastrofách, ochoreniach. Prvá pomoc proti panike.

BACHOVKY – ŽELEZNÍK

Urputná snaha dosiahnuť cieľ, horia termíny, rastie stres zo sústredenia, ak veci nejdú ako by mali. Workoholizmus. Fanatizmus. Horlivosť, ktorá odrádza. „Boj za dobrú vec“ v neziskovkách. Tvrdohlavý entuziazmus. Neschopnosť počuť iný názor.

BACHOVKY – CEZMÍNA

Hnev, zlosť, závisť, žiarlivosť, nenávisť, pomstychtivosť. Pocit, že ma nikto nemiluje. Deti, ktoré majú záchvaty vzdoru po príchode súrodenca. Od druhých očakávame negatívne – podvod, klamstvo, urážku…

BACHOVKY – STOKLAS

Keď nevieš, čo je Tvoje Povolanie. Frustrácia, že nevieš, čo máš v živote robiť. Je toľko možností, že neprídeš ani len k dvom alternatívam. Chceš dokázať „čosi výnimočné“, ale nevieš, čo to je. Problémy dokončovať veci.

BACHOVKY – PERUTNÍK

Hrdosť, pýcha, povýšenosť. Človek, ktorý „má navrch“, ale izoluje sa do hrdosti, je ťažké zblížiť sa. Nezaťažuje druhých svojimi ťažkosťami, nežiada o radu ani pomoc, všetko si „ja sám“ vyrieši.

BACHOVKY – CLEMATIS

Ľudia, ktorí „nie sú doma“. Zasnení, duchom neprítomní, roztržití, nepozorní. Deti, ktoré nevedia dávať pozor. Studené ruky a nohy, sklon k omdlievaniu, nízka vitalita, poruchy zraku a sluchu. Nerealizovaní umelci, snílci. Potreba uzemnenia.

BACHOVKY – VŔBA

Sklamanie, hnev, iní ľudia robia naschvál. Obeť okolností, iných ľudí, osudu. Príčiny ležia vonku, Ty za to nemôžeš. Deti, ktorým sa vráti obdobie vzdoru po narodení mladšieho súrodenca.

BACHOVKY – GORSE

Beznádej. Strata odvahy skúšať ešte niečo ďalšie, lebo nič nefungovalo. Chronické ochorenia bez nádeje. Človek sa vzdal nádeje na zlepšenia, ale ešte je ochotný niečo posledné vyskúšať. Aj tak to nebude fungovať.

Scroll to Top