Čo je psychofonetická terapia?

Loading

PRINCÍPY PSYCHOFONETIKY
Cieľom práce na sebe je nové sebauvedomenie a mobilizácia vôle smerom k želaným zmenám v živote.
Ako nástroje sa používajú empatický rozhovor a vyjadrovanie vnútorného diania pomocou vedomých giest (rukami, telom). Proces Vám poskytuje bezpečnú kontrolu nad témou, prioritami, smerovaním a hĺbkou dialógu a skúmania. Môžete tak prebrať plnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia a osobný rozvoj z vlastnej sily. Terapeut sa stáva sa profesionálnym „priateľom“ a “pôrodnou asistentkou” nového sebauvedomenia.

EMPATICKÝ ROZHOVOR
Na stretnutie prichádzate s témou, ktorú chcete riešiť. Môže to byť napríklad strach z rozprávania na verejnosti, pred skupinou ľudí. Základom stretnutia je empatický rozhovor. Terapeut vás počúva a podporuje v prehlbovaní popisu vašej skúsenosti. Používa pri tom nástroje metodickej empatie. Pomocou empatie pozývame do konverzácie hlbšiu dimenziu bytia a silnejšie spojenie so svojim cítením. To vytvára pocit spojenectva, porozumenia a duševného tepla – bezpečie dostatočné na to, aby ste získali prístup k tým častiam samého seba, kde sa bežne neodvažujete.
Výsledkom je lepšie porozumenie svojej situácii, nadhľad a uvedomenie si súvislostí v 
novom uhle pohľadu a obrazu hlbšieho zmyslu tejto skúsenosti. Obvykle je na zmenu postojov a konania potrebné vôľové úsilie. Potenciál tejto novej vôle býva potlačený pod hlbokými vrstvami zahmlievania, popierania, zranení a strachu. Terapeut vám pomáha obísť tieto bloky, nabrať odvahu a privlastniť si svoju moc a zodpovednosť za vlastnú realitu, za svoj vnútorný i vonkajší život. Výsledkom tohto procesu je PRIANIE, ktoré určuje potrebnú zmenu. Prianie vyplynie z vašej hlbokej intuície, ako pri prirodzenom pôrode – narodí sa. Terapeut pracuje ako “pôrodná asistentka” priania, a potom ako váš sprievodca na ceste za jeho naplnením.
Už vyslovenie samotného priania mení realitu, prianie sa začína uskutočňovať. Proces je možné v tomto bode ukončiť, alebo je možné pokračovať tzv. fázou akcie.

FÁZA AKCIE
Po vytvorení priania môže pokračovať fáza akcie. Vyberiete si príklad, moment, skutočnú situáciu zo svojho života, keď sa udiali veci, ktoré chceme riešiť. Tento moment využijeme ako bod vstupu do reality prežívania, ktorá leží pod bežným vedomím. Kombináciou aktivít vnímania, gesta, vizualizácie prípadne zvukov ju preskúmame. Odhalíte ukryté vzorce, zvyky, nefunkčné obranné mechanizmy, rôznorodosť vnútorných postáv a hlbokú logiku kažej z nich, i skrytý potenciál liečenia. Smerovanie a priority sú v celom procese určované vašim prianím. Pre každý z odhalených prvkov dynamiky v duši hľadáme pochopenie (sebaempatia) a potom ho transformujeme. Na záver spolu overíme, či bolo prianie naplnené. Nasleduje domáca úloha – prianie, poznanie súvislostí a liečivý proces si “odnášate domov”, a v bežnom živote pozorujete, aké zmeny sa dejú. Pre komplexnejšie problémy je vhodné urobiť 2-3 sedenia, niekedy viac.
 
Stanka Miková
Chcete si dohodnúť termín alebo sa na niečo opýtať? Napíšte mi alebo zavolajte:
+421 905 659 599
stanka.mikova@gmail.com
info@selfdevelopment.sk