Metabolizmus duše

Loading

Vlastne nie je veľký rozdiel medzi metabolizmom tela a metabolizmom duše. Toxicita, prekyslenie, parazity a tráviace problémy sú našej duši známejšie, ako by sme dúfali.
 
Metabolizmus tela.
Výživa nášho tela a výživa našej duše funguje podobne.
Telo prijíma vzduch, vodu a jedlo a berie si z nich látky, ktoré potrebuje. To čo nepotrebuje vráti späť.
Niekedy sa môže tento výmenný systém pokaziť a potom si telo začne ukladať aj to, čo nepotrebuje. Z toho vzniká toxicita v tele a ďalšie narúšanie systému. Postupne sa narúša náš obeh energie, lebo telo potrebuje spotrebovať čoraz viac energie pre vysporiadanie sa s toxickou záťažou.
A nakoniec to zasiahne aj naše emócie, cítime sa slabí, skľúčení, zaťažení, unavení a otrávení. Tieto emócie zase zaťažujú dušu a duša štrajkuje – myslíme inak, rozhodujeme sa inak a nežijeme svoj život naplno.
 
Ako je to s dušou?
Tento celý cyklus funguje rovnako aj v duši. Vnemy a dojmy z okolia prijímame do seba a berieme si čo potrebujeme. Čo nepotrebujeme, môžeme vylúčiť. Nejako to spracujeme a uložíme ako spomienky. Tie majú svoju intelektuálnu,emocionálnu a energetickú časť.
Spomienka je životná energia, niečo robí. Je súčasťou energetického poľa tela. Zľaknutie, bolesť, zranenie, strata – vplýva na naše fyzické telo presne takou energiou, v akej sme to uložili. Až kým to nestrávime podobne, ako fyzickú potravu.
Pokiaľ si ich neuvedomíme a neopravíme čo treba, fungujú ako energetické uzlíky v našom tele a môžu sa prejavovať ako fyzické bloky, bolesti, traumy alebo emocionálne výbušniny. Na rovnakom princípe funguje aj spracovanie príjemnej skúsenosti – potešenie, radosť, svetlo, teplo.
Túto energiu čas nemení. Je to ako kúsok skla v komposte, organický proces ho nerozloží. Nestrávené zážitky v duši fungujú podobne ako nestrávené jedlo v tele.
 
Proces trávenia duše
Ako funguje metabolizmus duše, ak to nerieši čas? Potrebuje iný proces – vniesť do pôvodnej skúsenosti vedomie. Naše vedomé JA novým spracovaním dokáže zmeniť aj staré zážitky a využívať ich ako múdrosť nie ako toxicitu. Ak ich odkáže uvidieť.
Praktický proces na zviditeľnenie a premenu starých toxických skúseností na novú múdrosť pre znovunadobudnutie ľahkosti a vitality má psychofonetika. Pomáha zbaviť sa toxických záťaží našej duše. Nestačí ich iba objaviť a pomenovať. Keď zistíte, že vám došiel v aute benzín, toto uvedomenie vám auto nenaštartuje.
 
Asi treba natankovať.
Ak sa vám auto niekde zasekne, je dobré zistiť, čo sa deje, urobiť „prieskum“ – možno sa zasekla ručná brzda, možno došiel benzín. Ak je to brzda, treba uvoľniť čo tam nemá byť – v psychofonetike to voláme „posilnenie“ – presmerovanie sily smerom, kde pomáha a nie blokuje. Ak je to benzín, treba natankovať – to v psychofonetike voláme „získanie zdrojov“.
Všetky tieto procesy – prieskum, posilnenie, získanie zdrojov sú kľúčovými postupmi v psychofonetickom procese. Vďaka nim dokážeme nielen identifikovať čo sa deje s metabolizmom duše, ale aj získať čo chýba alebo sa zbaviť niečoho, čo tam nemá byť.
 
Čo je psychofonetika?
Kde to môžem riešiť?