MOJE SLUŽBY A CENY

 • 1:1 INDIVIDUÁLNE SEDENIE

  990 

  Terapeutický empatický rozhovor pre liečenie vnútorných blokov a obmedzení, úprava vzorcov a programov vďaka práci s pamäťou tela a zmene pôvodných skúseností novým zážitkom.
  TRVANIE : 90 MIN

 • BACHOVE ESENCIE

  400 

  Individuálna konzultácia a výber vhodných esencií na mieru.

  Aj telefonicky, osobne len v Mariánskych Lázňach.

   

 • PÁROVÉ PORADENSTVO

  1.490 

  Individuálne sedenie pre osobný rozvoj, vedomý rozvoj vzťahu a riešenie problémov vo vzťahu.

  TRVANIE : 120 MIN

 • SEBAEMPATIA

  1.500 

  Kurz prvej pomoci  s psychofonetikou pre emocionálne záťaže.
  Zážitkový tréning pre rozvoj empatie k sebe.

  TRVANIE : 4 x 120 min + domáce úlohy
  Aktuálna skupina A:     15.10.        12.11.       26.11.     10.12.      18:00 – 20:00
  Aktuálna skupina B:     03.12.        17.12.       07.01.     14.01.      18:00 – 20:00
  (2 voľné miesta)

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

PSYCHOFONETIKA JE METÓDA SEBAUVEDOMENIA A OBNOVY CELÉHO ČLOVEKA: TELA, ŽIVOTNEJ ENERGIE, DUŠE I DUCHA.

Spojením hlbokého empatického rozhovoru a dramatoterapeutického procesu sa vieme spojiť s hlbokou múdrosťou svojho tela i duše, čo nám umožní porozumieť sám sebe a úspešne nastúpiť cestu ku zmenám v živote. Psychofonetika je forma celostného poradenstva osobného a profesionálneho rozvoja a/alebo psychoterapie. Psychoterapiu chápe nie ako opravu psychopatologických javov, ale ako cestu duševného rozvoja smerom k vyššiemu, plnšiemu a hlbšiemu potenciálu človeka. Poskytuje praktické nástroje na zmenu, vyzdravenie, na základe spoznania príčin a súvislostí.
Človek preberá zodpovednosť sám za seba, terapeut je jeho odborne školený priateľ a sprievodca, nevzniká terapeutická závislosť.
Každý môže potenciálne tieto nástroje využívať aj mimo terapie, v pracovnom aj domácom prostredí bez prítomnosti terapeuta.

Každá profesia i životná rola pred nás kladie životné výzvy. Môžu sa javiť ako prekážka, ale môžu byť aj príležitosťou pre osobný rast. Ak ste rodičia, manželia, partneri, učitelia, lekári, zdravotnícki pracovníci, tréneri, lektori, sociálni pracovníci, právnici, umelci, manažéri, koučovia, všetci ktorí pracujú s klientmi, táto metóda pomáha k lepším vzťahom a lepšiemu fungovaniu.
Prvé stretnutie je vždy skúšobné, aby ste si mohli otestovať ako to funguje a či vám táto metóda vyhovuje. 

Všetky zážitky a skúsenosti sa počas života človeka ukladajú špeciálnym spôsobom v ľudskom tele. Nie všetky sú ale ľahko dostupné bežnému rozpamätávaniu sa – potlačili sme spomienku, alebo sú z raného detstva a podobne. Napriek tomu všetky ovplyvňujú náš duševný život, sociálne vzťahy i telesné zdravie. Práve tie nevedomé, zabudnuté zážitky sú tie, ktoré nás môžu ovplyvňovať ešte viac, pretože nevieme, čo v nás pôsobí.
Psychofonetika umožňuje, aby sa vzorce správania, myšlienky, emócie, pocity, predstavy o sebe samom, reakcie a projekcie dali spojiť s momentom a príčinou ich pôvodného vzniku. Ošetrenie pôvodnej príčiny z minulosti umožňuje zrealizovať želané zmeny v súčasnosti.
Cieľom práce na sebe je nové sebauvedomenie mobilizácia vôle smerom k želaným zmenám v živote.
Ako nástroje sa používam empatický rozhovor a Ty vyjadruješ vnútorné dianie pomocou vedomých  giest (rukami, telom). Nepoužívajú sa hypnotické techniky, máš úplnú kontrolu nad témou, prioritami, smerovaním a hĺbkou dialógu a skúmania. Môžeš tak znovu preberať plnú moc a zodpovednosť za svoje rozhodnutia a osobný rozvoj. Ja Ťa pri procese sprevádzam. Stávam sa „odborným priateľom“ a “pôrodnou asistentkou” Tvojho nového sebauvedomenia.

 

Trojročné štúdium s desiatkami hodín praxe a tréningu sebapoznania a terapeutickej práce sa otvára každý rok pre novú skupinu ľudí. Momentálne sa študuje v Bratislave a Košiciach. Tvorca metódy je Yehuda Tagar, terapeut izraelského pôvodu, praktikujúci a vyučujúci psychofonetiku a metodickú empatiu. Robí poradenstvo pre jednotlivcov i organizácie už takmer 30 rokov. Od roku 2012 pôsobí aj v Strednej Európe. Na Slovensku pôsobí v Škole empatie ako hlavný lektor.

Skupinovú prácu – kurzy, workshopy, kruhy empatie a prednášky odporúčam skôr pokiaľ Ťa zaujíma možnosť rozvoja vlastných empatických schopností. V malých skupinách trénujeme „prvú pomoc“ pre najčastejšie emocionálne záťaže formou zážitkových workshopov. Spoločne si predstavujeme jednotlivé nástroje psychofonetiky a učíme sa ich používať v bezpečnom prostredí s podporou skupiny. Skupinová práca je často formou workshopov cca 4-5 stretnutí v malých skupinách 5-10 ľudí. Najbežnejšie témy sú strach, stres, rodičovstvo, hnev, pochybnosti, sexualita, sebavedomie ale aj mnohé ďalšie.
Individuálne stretnutie odporúčam v prípade, že potrebuješ hlboký vstup do problému, v ktorom sa točíš alebo nový uhol pohľadu na aktuálne výzvy v Tvojom živote s akútnou potrebou zmeny. Odporúčam cca 2-3 sedenia k danej téme. Môže byť výrazný posun aj po prvom stretnutí, môžeme ich potrebovať aj 6, čo je maximum. K niektorým témam potrebujeme aj vyššiu úroveň bezpečnosti, nie o všetkom chce človek hovoriť v skupine. 

Áno. V párovej terapii je primárny nástroj sprostredkovanie možnosti „POČUŤ  A VIDIEŤ“sa navzájom, Často najväčší problém v partnerskej kríze je nedostatočná alebo úplne nevhodná komunikácia. Vieme si opäť porozumieť tak, aby sme spoločne vedeli problémy prekonať. Znovu dospieť k porozumeniu a obnove vzájomného rešpektu, intimity a funkčnej komunikácie.

NAPÍŠTE MI

Stlačením tlačidla “POSLAŤ” súhlasíte so spracovávaním zadaných osobných údajov podľa platnej legislatívy za účelom kontaktovania pre dohodnutie termínu stretnutia, prihlásenia sa na kurz alebo odber informácií o našich vzdelávacích aktivitách.

Scroll to Top