Empatia je základom mojej práce. 

Metodickú prácu s empatiou som vyštudovala v Škole empatie priamo u zakladateľa psychofonetiky Yehudu Tagara ako prvá absolventka trojročného štúdia na Slovensku a v Čechách.. V priebehu, aj po skončení štúdia, som pracovala ako tlmočníčka, asistentka učiteľa a neskôr aj manažérka Školy empatie.

Som očarená ľudskými príbehmi a zápletkami duše na našich životných cestách.
Verím v ľudskú bytosť, ktorá smeruje k rovnováhe v celistvosti svojej ľudskosti.
Verím, že sme tu pre vlastný osobný rozvoj umožňujúci náš duchovný rast.

Tomu napomáham svojou prácou cez hlboké ľudské stretnutia s vedomou empatiou.

MOJE POSLANIE

Umožňím Ti pozorovať skryté bloky, traumy, spomienky v duši. Vďaka tomu nad nimi získavaš moc a môžeš postupne ovládnuť seba, ako majster ovláda svoj nástroj. Môžeš všetko preskúmať, všetkého sa zbaviť (strachu, stresu, trémy, viny, agresivity…), alebo niečo získať (odvahu, silu, vytrvalosť, účel, poslanie, pravdu…).

Môžeš nájsť pravú lásku, zmysel života, ovládnuť svoje agresívne reakcie, privlastniť si svoje projekcie, loviť svoj tieň a vyhrávať nad svojim horším ja, vyrovnať sa so strachom, nenávisťou aj pochybnosťami. Môžeš sa dobre rozhodovať, posilniť svoju vôľu, alebo nájsť svoje dary a poslanie. Dokonca  vieš ošetriť minulé zranenia, zmeniť zlé minulé rozhodnutia, traumu zo zneužitia alebo sa zbaviť závislostí.

Máme zázračné nástroje, ako uvidieť dianie v duši. S využitím pamäte tela, spontánnych giest, vizualizácie (vidím) a zvukov (hovorím a počujem) môžeme preskúmať, prijať a posilniť svoju situáciu tak, aby sme mohli vedome ovplyvniť svoj osud. 

Rozvíjame sebauvedomovanie, vnútorné vedenie, realizáciu vlastného potenciálu, komunikačné a sebavodcovské zručnosti.

Pre podporu liečivých procesov duše používam popri psychofonetike Bachove esencie, ktoré napomáhajú uvoľniť zablokované toky informácií a energie medzi jednotlivými úrovňami ľudskej bytosti. Bachovky sú popísané jednotlivo v článkoch.

MÔJ CIEĽ ...

  … je naplnenie poslania duše. Všetci sme prišli s nejakým zámerom, s niečím, čo sa chceme naučiť, v čom sa chceme zdokonaliť, kultivovať ctnosti našej duše, liečiť naše staré zranenia a už nefunkčné programy a vzorce. 

Počas našej životnej cesty si vytvárame ďalšie a ďalšie predstavy, predsudky, názory, pravdy, presvedčenia či traumy. Niektoré nás vedú bližšie k sebe, niektoré nás z našej cesty odlákajú. Chcem byť súčasťou liečby duší ľudských bytostí, a tým aj tejto planéty. Chcem sa podieľať na zvyšovaní vibrácií. 

Zmeňme to, čo v nás brzdí „rozlet ducha“, čo nám bráni prejaviť sa naplno a autenticky ako skutočné božské bytosti, ktorými sme, staneme sa tým, kým sme. Alebo urobíme tým smerom aspoň krôčik 🙂

Za každým mrakom je slnko, ale žiadna cesta nie je len slnečná. Na osobnú transformáciu potrebujeme odvahu pozrieť sa tam kdesi do tmy, kde sa sami väčšinou neodvažujeme.

Na to som tu, poskytnem oporu a „blízku dušu“ na ceste za Tvojim svetlom cez Tvoju temnotu.

Shopping Cart
Scroll to Top