Ako lektorka osobnostného rozvoja pracujem od roku 2002 v rôznych sférach  – predovšetkým v neziskovom sektore a v biznise.
Individuálne a párové terapie som pridala v roku 2014, dovtedy mi chýbali nástroje na preniknutie do hĺbky podstaty problému duše.
Vyštudovala som psychofonetiku v Škole empatie priamo u jej zakladateľa Yehudu Tagara ako prvá absolventka trojročného štúdia na Slovensku a v Čechách.

Som očarená ľudskými príbehmi a zápletkami duše na našich životných cestách.
Verím v ľudskú bytosť, ktorá smeruje k rovnováhe v celistvosti svojej ľudskosti.
Verím, že sme tu pre vlastný osobný rozvoj umožňujúci duchovný rast nášho Ja.

A tomu napomáham svojou prácou cez hlboké ľudské stretnutia s vedomou empatiou

MOJE POSLANIE

Ak sa nám podarí pozorovať skryté bloky, traumy, spomienky v duši, môžeme postupne ovládnuť seba rovnako, ako majster ovláda svoj nástroj. Prestaneme si byť sami sebe na obtiaž a môžeme využiť plnú hodnotu toho, čo je v nás ľudské.

Môžeme preskúmať všetko čo o sebe chceme zistiť, môžeme sa zbaviť všetkého v sebe, čo nám berie silu, môžeme získať všetko čo potrebujeme. Je možné nájsť pravú lásku, zmysel života, ovládnuť svoje agresívne reakcie, privlastniť si svoje projekcie, loviť svoj tieň a vyhrávať nad svojim horším ja, vyrovnať sa so strachom, nenávisťou aj pochybnosťami.
Vedeli by sme rozhodovať z podstaty svojho ducha, a nie podľa vonkajšieho sveta. Vedeli by sme podporiť svoju vôľu a konať podľa svojich rozhodnutí a presvedčení. A vedeli by sme nájsť svoje pravé poslanie.  Dokonca by sme vedeli ošetriť minulé zranenia, vyliečiť svoje zlé minulé rozhodnutia, traumu zo zneužitia alebo sa zbaviť závislostí.

To všetko sa ukrýva v podvedomí v našej duši a my k nej hľadáme prístup. Jedna z metód, ktoré ten prístup má je psychofonetika. S využitím pamäte tela, spontánnych gest, vizualizácie (vidím) a zvukov (hovorím a počujem) umožňuje človeku úplne vedome preskúmať, prijať a posilniť svoju situáciu tak, aby si mohol zvoliť svoje životné smerovanie v súlade s poslaním, s ktorým do života vstúpil a tým vedome ovplyvniť svoj osud. Rozvíja sebauvedomovanie, vnútorné vedenie, realizáciu vlastného potenciálu, komunikačné a sebavodcovské zručnosti.
Psychofonetika je založená na holistickom prístupe k ľudskej bytosti s využitím metodickej empatie – hlbšieho porozumenia duše. Umožňuje vedomú premenu našich životných výziev na príležitosti pre osobný, profesný, sociálny a duchovný rozvoj.

Pre podporu liečivých procesov duše používam popri psychofonetike Bachove esencie, ktoré napomáhajú uvoľniť zablokované toky informácií a energie medzi jednotlivými úrovňami ľudskej bytosti. Bachovky sú popísané jednotlivo v článkoch.

MÔJ CIEĽ

…je cesta. Kráčať (letieť, plaziť sa, potkýnať sa, vznášať sa) smerom k naplneniu poslania duše. Všetci sme prišli s nejakým zámerom, s niečím, čo sa chceme naučiť, v čom sa chceme zdokonaliť, kultivovať ctnosti našej duše, liečiť a eliminovať naše staré zranenia a už nefunkčné programy a vzorce. Počas našej životnej cesty si vytvárame ďalšie a ďalšie predstavy, predsudky, názory, pravdy, presvedčenia či traumy. Niektoré nás vedú bližšie k sebe, niektoré nás z našej cesty odlákajú.

Chcem byť súčasťou liečby tejto planéty, chcem sa podieľať na zvyšovaní vibrácií ľudských bytostí. 
Tým, že transformujeme, čo v nás brzdí „rozlet ducha“, čo nám bráni prejaviť sa naplno a autenticky ako skutočné svetelné božské bytosti, ktorými sme, staneme sa tým, kým sme. Alebo urobíme tým smerom aspoň krôčik 🙂

Za každým mrakom je slnko, ale žiadna cesta nie je len slnečná. Na osobnú transformáciu potrebujeme odvahu pozrieť sa tam kdesi do tmy, kde sa sami väčšinou neodvažujeme.

Na to som tu, poskytnem oporu a „blízku dušu“ na ceste za Tvojim svetlom cez Tvoju temnotu.

Scroll to Top