BACHOVKY – BREST

Loading

Brest – ELM – sa týka princípu zodpovednosti. V protiklade k ostatným Bachovým kvetom sa táto energia objavuje väčšinou vo svojej pozitívnej forme. V negatívnej forme sa prejavuje ako „slabé chvíľky silných“, keď sú ľudia s nadpriemernou schopnosťou a zodpovednosťou zrazu vyčerpaní až do tej miery, že majú pocit, že na svoju úlohu nestačia.

Napríklad úspešný majiteľ firmy so 40 zamestnancami sa zrazu začne báť, že nebude vedieť sám rozhodnúť jednoduchú obchodnú záležitosť, z čoho vyplynú následky nevýhodné pre všetkých zamestnancov.

Mnohokrát obdivovaná matka, ktorá zvláda početnú rodinu sa zrazu začne obávať, že nezvládne konfirmáciu svojej najmladšej dcéry.

Schopný starosta si neverí, že dokáže urovnať internú hádku v jednej z politických strán a chce sa vzdať svojho úradu hoci vie, že následky tohoto kroku by boli pre celú obec katastrofálne.

Tieto premrštené požiadavky, ktoré spôsobia, že človek začne vnímať problém zo skreslenej perspektívy, sú vždy stav prechodný. Okolie ale vždy dokonale zneistie, pretože vidí svojich inak neochvejných hrdinov zrazu slabých a malých.

Ľudia typu brest majú aj pri silných schopnostiach často vrodený rys altruizmu, ktorý ich privádza do zodpovedných pozícií a normálne im prepožičiava aj silu na zdolanie úloh. To práve v dnešnej dobe vedie k tomu, že dostávajú stále viac úloh.

Ľudia s týmto charakterom sa so svojou úlohou plne identifikujú, k úžitku svojho okolia. Bohužiaľ pritom niekedy zabúdajú, že aj oni sú len indivíduá s úplne osobnými potrebami a telesnými limitmi. Kríza z vyčerpania, alebo negatívny stav prichádzajú potom veľmi často, keď sa stúpajúci tlak v zamestnaní dostaví s pasívnou telesnou fázou, napríklad na začiatku menštruácie, v negatívnej fáze biorytmu a podobne. Potom niekedy nepomôže ani najsilnejšia motivácia, telo požaduje svoje práva. A táto slabosť vedie k prechodným výkyvom citu pre vlastnú hodnotu.

Nedorozumenie je v tom, že človek sa v týchto momentoch veľmi silno identifikuje so súčasnou úlohou osobnosti a že mieni, že nesmie jednať podľa nabádania svojho vyššieho Ja, ktoré vyžaduje zvoľniť. Ale pritom zabúda, že je vždy a v prvom rade zodpovedný sám za seba a že najprv musí splniť prikázania svojej duše, a až potom to, čo od neho očakávajú ostatní.

Na stavy slabosti sa tu dá nahliadať ako na varovné signály, aby sa človek nenechal unášať predstavami a ideami osobnosti príliš ďaleko, pretože tým sa oslabuje spojenie s vyšším Ja. Človek síce môže hranice svojej výkonnosti posúvať do veľkej výšky, ale vzhľadom k fyzickým možnostiam len do určitej miery.

Anglickí ezoterici označujú energiu brestových kvetov veľmi priliehavo ako „psychologickú čuchaciu soľ“. Brest dáva silu silným v slabých momentoch. Budí ich z ich sna nedostatočnosti bez sily a takpovediac ich stavia znovu oboma nohami do reality. Tým sa im znovu rozjasní pohľad na správne proporcie problému a na vlastné schopnosti. Človek zase vie, kto je a vie, že to zvládne aj tentokrát, sám alebo s pomocou, ktorá príde v pravú chvíľu.


KĽÚČOVÉ SYMPTÓMY
Prechodný pocit, že človek nezvládne svoju úlohu.


SYMPTÓMY V BLOKOVANOM STAVE
– človek sa zrazu cíti zavalený úlohami
– má pocit, že mu jeho zodpovednosť prerastá cez hlavu
– má pocit, že nemá dosť sily, aby zvládol všetko čo musí a chce urobiť
– malomyseľná fáza vyčerpanosti u silných charakterov, prechodne im uniká inak dobrá sebadôvera
– pocity prechodnej nedostatočnosti spôsobené vyčerpaním
– človek prechodne pochybuje o svojich schopnostiach a o tom, či sa hodí na nejakú úlohu
– už nevie, kde má začať
– vmanévroval sa do situácie, že je nepostrádateľný a verí, že už nikdy nebude môcť uniknúť zodpovednosti
– kedysi prevzal mnoho úloh a teraz zisťuje, že to bolo preňho veľké sústo


POTENCIÁL V TRANSFORMOVANOM STAVE
– vrodený altruistický základný postoj
– človek nasleduje vnútorné volanie
– nadpriemerné nadanie, silné schopnosti
– pozitívna vedúca osobnosť
– vysoká zodpovednosť
– sebaistý, dôverujúci
– vedomý si zodpovednosti, spoľahlivý
– neoblomný v presvedčení, že pomoc príde vždy a v pravý čas
– človek je ochotný pokúsiť sa o nemožné, keď ide o zdolanie potiaží celku
– vie vidieť problémy v správnych proporciách


DOPORUČENÉ POMOCNÉ PRAKTIKY
– uvedomiť si, že človek je indivíduum, ktoré má povinnosti voči sebe
– pri plánovaní budúcnosti nezabudnúť naplánovať zotavenie
– častejšie „si niečo dopriať“
– podnety k pozitívnemu programovaniu:
„Na každého je naložené len toľko zodpovednosti, koľko unesie“
„Na situáciu stačím“
„Dostanem pomoc, ktorú potrebujem“