BACHOVKY – NETÝKAVKA

Netýkavka – IMPATIENS – je spojená s duševnou kvalitou trpezlivosti a dobromyseľnosti. V negatívnom stave je človek netrpezlivý a reaguje z vnútorného napätia na okolie trochu podráždene.

Keď vo vlastnej hlave všetko prebieha veľmi rýchlo, pripadá človeku jeho okolie veľmi pomalé. Pripadá si ako ušľachtilý závodný kôň, ktorý je zapriahnutý do pluhu spolu s obyčajným ťažným koňom a chtiac-nechtiac sa musí prispôsobovať pomalému životnému a pracovnému tempu svojho okolia. Tento proces energetickej adaptácie na nižšiu úroveň irituje, spotrebuje mnoho sily a vedie k trvalému mentálnemu napätiu.

Ľudia tohto typu nie sú napríklad ako predstavení vždy obľúbení, pretože vlastne všetko vedia lepšie a dávajú to svojim podriadeným nediplomaticky najavo: „Nechajme to, kým vám to vysvetlím, už to budem mať dávno hotové“. Remeselnému majstrovi s charakterom netýkavky je veľmi zaťažko pozorovať trpezlivo a nečinne začiatočnícke nezdary svojich učňov: „Dajte to sem, to ma vytáča…“ a už má práve obrábanú súčiastku v ruke. Títo ľudia tiež radi skáču svojim kolegom do reči.

Kritická poznámka voči ľuďom v tomto stave je nebezpečná, aj keď je povedaná diplomaticky. Hladina adrenalínu vyrazí do výšky ako mohutný plameň, ale ich výbuch hnevu odoznie rovnako rýchlo, ako vznikol. Šéfovia popoháňajú veci dopredu a myslia si, že musia k rozumnému (podľa nich) tempu popoháňať aj svojich spolupracovníkov. To im vynesie nelichotivý titul otrokára.

Pritom je ale takmer tragické, že títo ľudia neberú na seba túto rolu radi. Nemajú šéfovské ambície ako napríklad ľudia typu vinič, a radi by pracovali úplne sami, všetko by robili bez vonkajšieho miešania sa a svojim tempom. Nezávislosť je pre nich veľmi dôležitá. Netýkavky charaktery poznajú svoje problémy, a preto zostávajú vo vyváženom stave otvorení dobre mieneným radám a sú za ne vďační.

Ľudia v negatívnom stave bežia na mentálnej úrovni v nadpriemernom počte otáčok. Vidia rýchlejšie, sypú zo seba vety ako samopal, reagujú bleskovo, rozhodujú sa ad hoc – a pochopiteľne sú skôr vyčerpaní. „Som hladná ako vlk“ to je štandarný citát jednej klientky 3 hodiny po raňajkách.

Ich búrkovo premenlivé založenie sa dá poznať aj navonok. Môžu bleskovo sčervenieť v tvári a zase rýchlo zblednúť. Ich vnútorné nervové napätie môže viesť ku kŕčovým náhlym bolestiam v rôznych častiach tela. Rôzne nadmerné funkcie sú prirodzene časté. Ich silný vnútorný nepokoj ich činí prudkými a búrlivými a preto majú sklon k úrazom. Napriek tomu sa im ich nestane toľko, ako by sa človek obával, pretože svojimi bleskovými reakciami dokážu mnohým kritickým situáciám zabrániť.

Problémy negatívneho stavu spočívajú v príliš veľkej svojvôli a sebaobmedzovaní osobnosti. Tá zabúda, že je človek súčasťou jedného veľkého celku, v ktorom je každý odkázaný na každého, teda aj ona na svojich zdanlivo neschopnejších blížnych a naopak. Osobnosť neberie do úvahy ani to, že práve ten schopnejší má dať svoj talent do služby druhým a tým napomáhať ich vývoju. Ľudia tohto typu sa musia naučiť to, čo sa im zdá najťažšie – stiahnuť svoju priamu aktivitu, nechať veci, aby sa diali a trénovať trpezlivosť. Ide to ľahšie, ak človek neoperuje svojou silnou mentálnou úrovňou, ale myslí srdcom.

Ľudia v pozitívnom stave sa vyznačujú veľkým súcitom, jemnosťou a anjelskou trpezlivosťou. Sú plní porozumenia pre odlišnosti svojich blížnych a vedia svoju rýchlosť, rozhodnosť a inteligenciu diplomaticky dať do služieb svojich blížnych i veľkého celku.

V praxi sa netýkavka osvedčuje veľmi dobre aj v každodennom rodinnom živote. Deti, ktoré na nákupoch alebo na návšteve dostávajú záchvaty zúrivosti na ňu reagujú veľmi dobre a rýchlo, rovnako ako aj rodičia, ktorých miera trpezlivosti pri výchove preteká.

Väčšinou sa stav netýkavky nedá prehliadnuť, pretože ide o ľudí v podstate extrovertných. Keď sa prejaví v slovách, objaví sa aj v gestách – bubnujú prstami, hojdajú sa na stoličke a podobne. Ak sa neobjaví v pohyboch, môže sa objaviť ako nervová vyrážky, svrbenie alebo podobne. Veľmi často je práve tento stav špičkou ľadovca, ktorý zmizne až odstránením s ním spojených hlbšie uložených chybných duševných postojov.

Nezamieňať stav netýkavky so stavom železníka:
Netýkavka: vnútorné napätie spôsobené nervovou frustráciou – deje sa TO pomaly. Neovplyvňuje iných, ak môže nerušene pracovať.
Železník: vnútorné napätie spôsobené nadmerným používaním vôle. Má sklon k neustálemu inšpirovaniu druhých.

KĽÚČOVÉ SYMPTÓMY
Netrpezlivý, ľahko popudlivý, prestreľujúce reakcie.

SYMPTÓMY V BLOKOVANOM STAVE
– mentálne napätie spôsobené vysokým vnútorným tlakom
– všetko by malo prebiehať rýchlo a bez treníc
– človek nevie počkať, až sa veci vyvinú
– ľudia, ktorí pracujú pomalšie, iritujú, frustrujú, „človek sa z nich môže zblázniť“
– netrpezlivý a nediplomatický k pomalším ľuďom
– človek z netrpezlivosti skáče druhým ľuďom do reči
– z netrpezlivosti berie druhým ľuďom veci z ruky
– z netrpezlivosti robí zbrklé rozhodnutia
– popoháňa druhých k vyššiemu tempu
– najradšej pracuje sám vlastným tempom
– silná potreba nezávislosti
– človek ľahko „vyletí ako raketa“, potom je príkry a briskný, ale hnev zase rýchlo prejde
– deti, ktoré nevedia kľudne sedieť
– vysokým vnútorným napätím je napriek rýchlym reakciám vystavený nebezpečenstvu úrazu
– nervózne pohyby rúk – nedočkavec
– silové rezervy sa vysokými obrátkami rýchlo vyčerpávajú, sú možné aj krátkodobé stavy vyčerpania a náhle bolestivé nervové napätie

POTENCIÁL V TRANSFORMOVANOM STAVE
– rýchle chápanie, myslenie, jednanie
– vnútorne nezávislý
– nadpriemerne schopný
– trpezlivý a jemný
– dobromyseľnosť, jemnosť, súcit a porozumenie pre druhých
– človek môže dať svoju schopnosti diplomaticky do služieb druhým a svetu

DOPORUČENÉ POMOCNÉ PRAKTIKY
– pred každým vyjadrením sa hlboko nadýchnuť
– odvedenie nadpriemerného nervového napätia vhodným telesným tréningom napríklad ping-pong, step a podobne
– hojivý spánok
– v tvrdošijných prípadoch vziať do úvahy zmenu povolania
– podnety k pozitívnemu programovaniu:
„V hlave mám kľud a moje srdce bdie“
„Hĺbka miesto rýchlosti“
„Naladím sa na každú situáciu“
„Každý má svoju vlastnú mieru“

Zdroj: Scheffer, M.: Bachova květová terapie. Teorie a praxe. Pragma 1994
Preklad a úprava: Stanka Miková